COPYRIGHT

 

Dreptul de copyright se supune legislației naționale și internaționale în vigoare.

Autorul/autorii își rezervă drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor elaborate, permițând revistei publicarea lucrărilor științifice rezultate în urma propriilor cercetări, așa cum reiese și din Acordul de publicare. În urma semnării Acordului, autorul menționează faptul că articolul este o lucrare originală, că nu a mai fost publicată, nu încalcă drepturile de autor și nu este trimis spre evaluare sau publicare în alte reviste sau volume colective. Autorul acordă redacției revistei Historia Urbana drepturile de publicare ale articolului și de distribuire a copiilor sale tipărite și electronice (plasarea pe site-ul oficial al revistei, în baze de date electronice etc.).

Autorul/autorii au obligația de a obține drepturile de publicare pentru imaginile, hărțile, reproducerea documentelor de arhivă etc. de la proprietarul de drept al acestora, respectând dreptul de copyright.

Autorul/autorii își rezervă dreptul, fără a fi necesar acordul redacției, să utilizeze articolul în scopuri educaționale sau pentru diferite prezentări orale. La trei ani de la publicare, autorul are dreptul de a plasa copiile electronice ale articolului pe paginile web științifice, cu acces public, personale sau instituționale.

În cazul în care autorii sau alte organizații se simt lezate/neîndreptățite de unele articole publicate în Historia Urbana, aceștia se pot adresa redacției.