HISTORIA URBANA

ISSN 1221-650X

Editura Academiei Române


Apariţie anuală


Domenii și scopuri

Revista Historia Urbana a fost înființată în 1993 de Comisia de Istorie a Oraşelor din România din cadrul Academiei Române. Până în anul 2008 au fost publicate câte două numere pe an, însă din anul 2009 revista este publicată în câte un singur număr anual, care însumează cca 320 de pagini, ambele ediții (cea tipărită și cea digitală) fiind identice.

Revista are ca obiectiv principal publicarea cercetărilor originale, de înaltă calitate științifică, din domeniile istoria orașelor și istoria arhitecturii și urbanismului. Deși este destinată să acopere, în primul rând, realitățile istorice și culturale din România și din țările învecinate, sunt acceptate și subiecte privitoare la alte arii geografice, iar deschiderea tematică este foarte largă, de la aspecte privitoare la evoluția structurilor urbane și la activitățile sociale, culturale și economice din orașe până la subiecte referitoare la cartografie, topografie, sistematizare și arhitectură urbană, relațiile orașului cu zona rurală, metodologia cercetării istoriei urbane etc. Revista are un specific multidisciplinar și o adresabilitate națională și internațională, fiind destinată atât cercetătorilor din diverse instituții științifice, cât și profesorilor și studenților, specialiștilor din muzee, arhive și administrația locală, publicului interesat de istoria urbană.

Pe lângă lucrările de cercetare, revista publică și comunicările prezentate la sesiunile și colocviile tematice, naționale și internaționale, organizate anual de Comisia de Istorie a Orașelor din România. De asemenea, mai publică recenzii, prezentări și note bibliografice.

Articolele pot fi redactate în limbile română, engleză, franceză sau germană, cu rezumate și cuvinte cheie în engleză.

Redacția nu acceptă lucrări care au fost publicate sau care sunt în curs de publicare în altă parte și nu percepe taxe de trimitere, procesare și publicare. Articolele sunt supuse unui proces de dublă evaluare colegială, în care identitatea autorilor și evaluatorilor va fi anonimizată (double blind peer-review).

Revista este publicată în decembrie, tot până în aceeași lună fiind primite și manuscrisele pentru numărul următor. 


Evaluare naţională CNCS 2020

Istorie și studii culturale: B 
Arhitectură și urbanism: B


Indexare în baze de date internaţionale
 

CEEOL full text SCOPUS EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS GOOGLE SCHOLAR