Comenzile şi abonamente se primesc la

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5,
RO-050711, Bucureşti, România
tel.: +4021‑318 81 06, +4021‑318 81 46;
tel./fax: +4021‑318 24 44
e-mail: edacad@ear.ro; www.ear.ro


RODIPET S.A.

Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1
P.O. Box 33-57
Bucureşti, România
tel.: +4021‑318 70 00, +4021‑318 70 01;
fax: +4021‑318 70 02, +4021‑318 70 03
e-mail: rodipet@rodipet.ro


ORION PRESS IMPEX 2000 S.R.L.

Şos. Viilor, nr. 101, sector 5, bl. 1, sc. 4, ap. 98, parter
P.O. Box 77-19
sector 3, Bucureşti, România
tel.: +4021‑335 02 96, +4021‑301 87 86
fax: +4021‑335 02 96
e-mail: office@orionpress.ro