Historia Urbana, XXIX, 2021

Vezi conținutul complet al revistei în format digital în CEEOL

SUMAR

COMERȚ ȘI MODERNIZARE

Myron Kapral, Lviv and Towns of the Moldavian Principality in the Second Half of the 15th Century: Economic and Social Contacts

Aurel Radu, Aspecte de viață urbană la Pitești în anul 1882

Viorel Gheorghe, Orașul Buzău în perioada regimului comunist. Prima încercare de realizare a unui  plan de sistematizare

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE URBANĂ

Sorin Grigoruță, Medici, farmaciști și farmacii în orașele Moldovei (1828–1834). Câteva contribuții documentare

Simion-Alexandru Gavriș, Urban administration in the Principality of Moldavia after the adoption of the Organic Statute: employees of the municipal councils (1834)

ROLUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN DEZVOLTAREA ORAȘELOR

Ramona Caramelea, Municipalitatea bucureșteană și școlile primare la sfârșitul secolului al XIX-lea

Szilárd Toth, Rolul Universității din Cluj în dezvoltarea orașului (1872–1914)

Marius Mitrof, Palatul Şcolii Comerciale Alexandru Ioan I”, visul împlinit al negustorilor gălățeni

URBANISM ȘI ARHITECTURĂ ÎN ALGERIA ȘI GEORGIA

Abdennour Oukaci, Tsouria Baba-Ahmed Kassab, Construction du Quartier ďIsly au XIXe siècle. Naissance et formation de la première ville française fondée à Alger (1840–1900)

Lino Bianco, Architecture and Urban Design in Contemporary Georgia: A Comprehensive Review of the Work of Shota Bostanashvili

CARTOGRAFIE ȘI TOPOGRAFIE URBANĂ

Dan Dumitru Iacob, Un plan militar austriac din 1788 privitor la orașul Iași și împrejurimile sale

Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Toader Popescu, Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 18491850)

RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE

Liber Consulum Civitatis Leopoliensis (14601506), editionem curaverunt, Myron Kapral, Bohdana Petryshak, Leopoli, 2020 (Opera Historica Leopolitana. Fontes. Vol. IX), 847 p., 12 il. (Julia Derzsi)

Sorin Iftimi, Orașul Iași în imagini vechi (secolele XVIIXIX). Gravuri, stampe, litografii, picturi / Jassy în old images (17th – 19th centuries). Engravings, prints, lithographs, paintings, Iași, DAR Development Publishing; Heidelberg: HERLO Verlag, 2020, 248 p., il. (Anda-Lucia Spânu)

Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Planurile orașului Iași în arhive străine (17391833). The city plans of Iași in foreign archives (1739–1833), Heidelberg, Editura Dar Publishing & Herlo Verlag UG, 2020, 117 p. + 14 pl. (Dan Dumitru Iacob)

Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate. Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944–1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019, 555 p., il. (Liliana Iuga)

Marcel Stancu, Omnibuz, tramvai, troleibuz. Transportul public electric în Sibiu și în România, Sibiu, Editura Honterus, 2019, 388 p., il., tab., facs., h., pl.(Vasile Ciobanu)

Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, Anca Iliescu, Florinel Radu, editori: Ștefan Ghenciulescu, Diana Mihnea, Horia Creangă. O monografie, București, Editura Universitară „Ion Mincu”, Editura Zeppelin, 2019, 288 p., il. (Irina-Teodora Nemțeanu)

Steluţa Pestrea Suciu, Elite ale Braşovului şi arhivele lor de familie, Braşov, Editura Foton, 2021, vol. 1, 214 p., vol. 2, 212 p., il., indice (Ruxandra Moaşa Nazare)

„Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, II, 2020, 186 p. (Vasile Ciobanu)

Viața științifică

„Medieval Towns of Europe and their Sacred Spaces” sesiune în cadrul 26th EAA Virtual Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 24–30 august 2020 (Maria-Emilia Țiplic)

IN MEMORIAM

Ioan Caproşu (26 august 1934, Mitoc, jud. Botoșani Bacău, 9 aprilie, 2021) (Laurențiu Rădvan)