Historia Urbana, XXX, 2022

Vezi conținutul complet al revistei în format digital în CEEOL

 

SUMAR

DIN LUCRĂRILE SESIUNII DE COMUNICĂRI „ORAȘUL ȘI INDUSTRIA”,

ORGANIZATĂ DE COMISIA DE ISTORIE A ORAȘELOR DIN ROMÂNIA ȘI INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE SIBIU

SIBIU, 1–2 IUNIE 2021

Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Comisia de Istorie a Orașelor din România și activitatea sa la 30 de ani de la înființare

MEȘTEȘUGURI, COMERȚ, INDUSTRIE ȘI ANTREPRENORIAT MODERN

Laurențiu Rădvan, Meșteșugari și orașe în Țările Române. Aspecte topografice și toponimice

Petra Mátyás-Rausch, „Aequitas communis” – Interessenkonflikte in Großschlatten (Abrudbánya) im 17. Jahrhundert

Iosif Marin Balog, Orașele și nașterea antreprenoriatului modern. O perspectivă asupra realităților din Transilvania secolului al XIX-lea

URBANISM ȘI INDUSTRIALIZARE

Valeriu-Eugen Drăgan, Procesul de urbanizare a zonei Viilor din București ca impact al dezvoltării industriei între a doua jumătate a secolului al XIX‑lea și începutul secolului al XX-lea

Teodor Octavian Gheorghiu, Arad – dezindustrializare, reconversie defectuoasă și cu viitor incert

Răzvan-Raul Ivan, Industrializare și dezvoltare urbanistică la Constanța în perioada interbelică

Viorel Gheorghe, Orașul Buzău în primii ani ai regimului comunist: industrie, urbanism, educație. Apariția „noului oraș” comunist

URBANISM, ARHITECTURĂ, ECONOMIE ȘI LOISIR

Abdennour Oukaci, L’analyse parcellaire comme source de l’histoire urbaine et architecturale. Cas de la ville d’Alger du XIXe siècle

Inna Ostrovsca, Ileana Kisilewicz, „Die Curhaus-Anlagen in Dorna-Watra”Stațiunea balneară Vatra Dornei

Minodora Damian, Livia Magina, Restaurante și cafenele în Reșița interbelică

Ileana Kisilewicz, Grădinăritul de la meșteșug la zorii industriei horticole la București

CARTOGRAFIE ȘI TOPOGRAFIE URBANĂ

Dan Dumitru Iacob, Mihai Anatolii Ciobanu, Un plan militar rusesc al orașului Roman și împrejurimilor sale din 1770

Laurențiu Rădvan, Planul orașului Botoșani din 1830

Mircea Georgescu, Un reper în istoria și evoluția străzii „Alexandru Ioan Cuza” din Craiova: metocul Episcopiei Râmnicului

RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE

250 Jahre Eisenhüttenindustrie in Reschitza. Studien zur Industriegeschichte des Banater Berglands, vol. 1–2, herausgegeben von RUDOLF GRÄF und JOSEF WOLF, Rumänische Akademie. Zentrum für Siebenbürgische Studien, Klausenburg, 2021–2022, 449 [465], 380 [400] p., il., graf., h., facs., tab. (Vasile Ciobanu)

Aurel-Daniel Stănică, Constantin Nicolae, Mihai Anatolii Ciobanu, Planurile și prospectele cetății Hârșova în arhive străine / Plans and prospects of Hârșova fortress in foreign archives, Editura Mega, Cluj‑Napoca, 2021, 110 p., h., il. (Dan Dumitru Iacob)

Horia Truță, un autor prolific și important pentru conturarea istoriei Aradului. (Teodor Octavian Gheorghiu)

Hans Konrad Schiel, Maschinenfabrik Brüder Schiel Kronstadt: Erinnerungen an eine verschwundene Fabrik – Fabrica de mașini Frații Schiel Brașov: amintiri despre o fabrică dispărută, Brașov, Editura Pro Corona, 2020, 190 p., il. (Ruxandra Moașa Nazare)

Monica Croitoru-Tonciu, Alfred Popper, 1874–1946: (re)descoperirea unui arhitect [Alfred Popper, 1874–1946: (re)discovery of an architect], Bucharest, Simetria, 2022, 224 p., with illustrations (Simona Drăgan)

Daniela Maria Puia, Arhitectura urbană în Transilvania în perioada interbelică, prefață: Nicolae Lascu, București, Pro Cultura Publisher, 2020, 296 p., il., h., pl. (Maria Mănescu)

Mircea Georgescu, Mihai Murărețu, Craiova de ieri. 1927–1947/ Craiova of yesterday. 1927–1947, vol. II, postfață: Silviu-Gabriel Lohon, corectură istorică: Nicolae Mihai, traducere în limba engleză: Andreea Bratu, Cluj-Napoca, Argonaut/Mega, 2021, 256 p., il., h. (Vasile Ciobanu)

Cristina Woinaroski, Simona Drăgan, Monica Croitoru-Tonciu et al., Un parcurs pe Dealul Mitropoliei și în împrejurimi, București, Editura Simetria, 2021, 223 p. + il., h., facs. (Ramona Caramelea)

Matthew H. Edney, Mary Sponberg Pedley (eds), The History of Cartography. Volume Four: Cartography in the European Enlightenment, Chicago–London, The University of Chicago Press, 2019, două părți, 1920 p., 962 imagini color, 4 diagrame, 6 tabele. (Andrei Nacu)

Maria-Aparecida Lopes, Rio de Janeiro in the Global Meat Market, c. 1850 to c. 1930. How Fresh and Salted Meat Arrived at the Carioca Table, Routledge, 2021, 223 p. (Simion Câlția)

Lino Bianco, The Ring Metaphor and the Spirt of Sofia and other essays, Malta, Kite Group, 2022, 196 p. (With illustrations in text) (Jenia Dimitrova)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Conferința Maps as original sources. Town plans and their impact on the knowledge of the urban past, Iași, mai 2022 (Laurențiu Rădvan)

 

Sumarul sumarelor revistei Historia Urbana, tom. XXI–XXX (2013–2022) (Mariana Vlad)