Sumarul sumarelor revistei Historia Urbana
tom. I–XX/1993–2012

Publicat în Historia Urbana, XXI, 2013, p. 315-337


Agache, Dumitru, Târgurile şi cetăţile moldovene în sistemul de comunicaţii din epoca medievală, 3, nr. 1-2 (1995): 105-111.

Andriescu, Bogdan, Consideraţii privind alimentaţia din Transilvania în secolele XVI-XVII. Consumul de vin, 20 (2012): 13-34.

Andronic, Alexandru, Consideraţii privind geneza oraşelor medievale din Moldova în lumina urbanizării localităţii Vaslui, 2, nr. 1 (1994): 19-22.

Anghel, Emil, Die Anordnung der Marktplätze von Arad,1, nr. 1 (1993): 51-64.

Anghel, Emil, Interferenţe morfologice urbane în cartierul Aradul Nou, 2, nr. 2 (1994): 131-140.

Anghel, Emil, Evoluţia reţelei stradale a oraşului Arad în raport cu reţeaua de comunicaţii pe apă şi pe uscat, 3, nr. 1-2 (1995): 155-162.

Anghel, Emil, Distrugeri şi reconstrucţii la Arad, 4, nr. 1-2 (1996): 171-190.

Anghel, Emil, Strategii în domeniul protejării patrimoniului construit, cu referire la monumente şi situri necunoscute, 9, nr. 1-2 (2001): 127-144.

Anghel, Emil; Gheorghiu, Teodor Octavian, Foste târguri arădene şi instituţiile lor medievale (elemente de morfologie urbană), 8, nr. 1-2 (2000): 167-185.

Anghel, Gheorghe, Alba Iulia în secolul al XVIII-lea. Schimbarea vetrei oraşului medieval, 4, nr. 1-2 (1996): 63-84.

Apetrei, Cristian N., Despre viaţa cotidiană la reşedinţele urbane ale elitelor sociale muntene. Cosideraţii pe marginea unui izvor mai puţin cunoscut din veacul al XVI-lea, 20 (2012): 5-12.

Apostol, Silvia; Râbalco, Eugenia, Monumentele istorice în contextul culturii urbane basarabene (Excurs în istoriografia problemei), 5, nr. 2 (1997): 241-244.

Ardeleanu, Constantin, Aspecte privind viaţa cotidiană în portul Galaţi în relatările călătorilor străini (1829-1853), 20 (2012): 49-62.

Avram, Alexandru, Date epigrafice cu privire la edificiile de la Callatis din epoca elenistică, 3, nr. 1-2 (1995): 7-29.

Baboniu, Sanda Nastasia; Nedelcu, Iulian; Mitrache, Ofelia, La ville de Turnu Severin – de sa fondation en tant que chef-lieu du département de Mehedinţi à sa transformation en centre épiscopal, 17 (2009): 59-72.

Badrus, Nadia, Date privind începuturile şi evoluţia comunităţii evreieşti din oraşul Sibiu, 11, nr. 1-2 (2003): 119-131.

Baicu, Dan V., Din trecutul militar al oraşului Sf. Gheorghe, 4, nr. 1-2 (1996): 155-159.

Balog, Iosif Marin, Braşovul – centru financiar şi bancar al Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea, 15, nr. 1-2 (2007): 13-21.

Batariuc, Paraschiva-Victoria, Sobe din cahle în locuinţe de orăşeni la Suceava, 7, nr. 1-2 (1999): 37-66.

Batariuc, Paraschiva-Victoria, Biserici dispărute la Suceava, 15, nr. 1-2 (2007): 177-212+1 plan.

Batariuc, Paraschiva-Victoria, De l’histoire de l’église Sfântul Dumitru de Suceava, 16, nr. 1-2 (2008): 65-89.

Băldescu, Irina, The Image of Cluj / Klausenburg (1617): Historical Context and Topographical Comments, 10, nr. 1-2 (2002): 75-94.

Bârnea, Pavel; Reaboi, Tatiana, Orheiul Vechi (Istoricul cercetărilor), 7, nr. 1-2 (1999): 17-25.

Beldiman, Ruxandra, Programe de arhitectură publică din Sighişoara. Localuri de şcoli din perioada 1870–1900, 6, nr. 1-2 (1998): 95-104.

Bessenyei, József, Autonomiebestrebungen geflüchteter Bürger aus Buda / Ofen (und Pest) nach der türkischen Eroberung der Stadt (1541), 8, nr. 1-2 (2000): 25-29.

Beşliu Munteanu, Petre, Consideraţii asupra evoluţiei structurilor arhitectonice în zona centrală a oraşului Sibiu până la anul 1300, 9, nr. 1-2 (2001): 71-78.

Beşliu Munteanu, Petre, Evoluţia clădirii Bisericii Azilului şi a Spitalului medieval (postmedieval) din Sibiu, 18 (2010): 157-168.

Beşliu, Olga, Centrul istoric al Sibiului. Imagine şi simbol, 9, nr. 1-2 (2001): 61-69.

Bichicean, Gheorghe, Contextul european şi reprezentarea oraşelor în congregaţiile generale din Transilvania voievodală (secolele XIII–XVI), 4, nr. 1-2 (1996): 25-37.

Blidariu, Cristian, Florentine Public Space in the Late Middle Ages, 12, nr. 1-2 (2004): 53-65.

Bocchi, Francesca, Organizzazione urbana, instituzioni e residenze pubbliche a Bologna fra XII e XIII secolo, 5, nr. 1 (1997): 17-37.

Bogdan Cătăniciu, Ioana, Bemerkungen zur römischen Stadt in der rumänischen Forschung, 1, nr. 2 (1993): 125-135.

Bogdan Cătăniciu, Ioana, Colonia Aurelia Apulum – imagine a oraşului roman din Dacia (ignorată de urbaniştii moderni), 10, nr. 1-2 (2002): 13-26.

Bonţeanu, Teodora, Ideea dinastică şi identitate naţională în Imperiul Austro-Ungar 1880–1918. Expresii ale artei publice, 16, nr. 1-2 (2008): 215-250.

Branga, Nicolae, Aristotel despre autonomia cetăţilor, 7, nr. 1-2 (1999): 145-152.

Brie, Mircea, Interconfessional Dialogue and Ecumenical Movement in the Latter Half of the 20th Century. Case Study: Oradea, 17 (2009): 297-322.

Cantacuzino, Gheorghe I., Aspecte ale dezvoltării urbane a Târgoviştei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, 2, nr. 1 (1994): 71-78.

Cantacuzino, Gheorghe I., Cetăţile dunărene şi dezvoltarea unor centre urbane din Ţara Românească, 4, nr. 1-2 (1996): 113-122.

Cantacuzino, Gheorghe I., Târgovişte – Ville et résidence princière, 5, nr. 1 (1997): 5-15.

Cantacuzino, Gheorghe I., Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung, 5, nr. 2 (1997): 209-221.

Cantacuzino, Gheorghe I., Probleme ale cercetării meşteşugurilor în oraşele medievale din Ţara Românescă, 6, nr. 1-2 (1998): 13-22.

Cantacuzino, Gheorghe I., Aspecte ale cercetării evoluţiei unor centre urbane medievale din Ţara Românească, 9, nr. 1-2 (2001): 3-11.

Cantacuzino, Gheorghe I., Imaginea unor oraşe medievale din Ţara Românească reflectată în izvoare literare şi rezultată din cercetări arheologice, 10, nr. 1-2 (2002): 45-61.

Cantacuzino, Gheorghe I., Cercetarea arheologică a civilizaţiei urbane din Ţara Românească şi perspectivele sale, 14, nr. 1 (2006): 3-20.

Cantacuzino, Gheorghe I., Unele consideraţii privind începuturile oraşului Câmpulung şi ale curţii domneşti, 16, nr. 1-2 (2008): 29-35.

Cantacuzino, Gheorghe I., Les églises dans les villes de la Valachie (XIIIe–XVIe siècles), 17 (2009): 25-32.

Castraveţ, Isabela, Brăila – specificitate şi continuitate, 2, nr. 2 (1994): 175-186.

Căprăroiu, Denis, Asupra începuturilor oraşului Câmpulung, 16, nr. 1-2 (2008): 37-64.

Căruntu, Mihai-Aurelian, Un adept al modernizării Sucevei la cumpăna dintre două veacuri. Franz Ritter von Des Loges (1846–1914), 16, nr. 1-2 (2008): 189-201.

Chalupecky, Ivan, Die Zipser Städte im 13.–16. Jahrhundert, 5, nr. 1 (1997): 79-89.

Chalupecky, Ivan, Das Bild der Zipser Städte, 10, nr. 1-2 (2002): 111-115.

Cheptea, Stela, Din nou despre începuturile Iaşilor, 5, nr. 2 (1997): 157-165.

Cheptea, Stela, Herrschaft und Städte der Moldau zur Zeit des Mittelalters, 8, nr. 1-2 (2000): 5-13.

Cheptea, Stela; Matei, Mircea D., On the Relation Between the Political Factor and the Cities in the Middle Ages, 14, nr. 2 (2006): 223-232.

Chirtoagă, Ion, Meşteşugurile din Chilia, Cetatea Albă şi Tighina în secolul al XVI-lea, 6, nr. 1-2 (1998): 181-183.

Chişiu, Daniela, Aspecte privind caracteristicile culturii reflectate în viaţa oraşului, 5, nr. 2 (1997): 203-208.

Ciobanu, Vasile, Gazul metan şi oraşele din Transilvania, 19 (2011): 45-54.

Ciobanu, Vasile, Viaţa culturală cotidiană a germanilor din Sibiu în anii primului deceniu interbelic, 20 (2012): 137-160.

Ciocîltan, Alexandru, Prope Turcos et inter Scismaticos. Conventurile ordinelor mendicante din Ţara Românească (secolele XIV–XVI), 17 (2009): 3-23.

Cândea, Ionel, Meşteşugurile în geneza şi evoluţia oraşului Brăila (secolele XIV–XV), 6, nr. 1-2 (1998): 123-140.

Crăciun, Cornel, Oraşul Cluj în viziunea pictorilor interbelici locali, 1, nr. 2 (1993): 215-222.

Crăciun, Cornel, Reclama ca indicator al nivelului de urbanitate interbelic, 5, nr. 2 (1997): 257-262.

Crăciun, Cornel, Reclama scrisă ca formă de adaptare la economia interbelică. Cazul oraşului Sighişoara, 6, nr. 1-2 (1998): 115-121.

Crăciun, Cornel, Acţiune culturală la Petroşani pe durata anilor interbelici, 9, nr. 1-2 (2001): 183-212.

Crăciun, Cornel, Cartea poştală ilustrată ca izvor istoric de epocă. „Cazul” oraşului Sibiu, 10, nr. 1-2 (2002): 187-207.

Crăciun, Cornel, Reflecţii asupra situaţiei intelectuale la Sânnicolaul Mare în anii interbelici, 15, nr. 1-2 (2007): 275-288.

Crăciun, Corneliu, L’église et l’espace public (dans l'entre-deux-guerres), 17 (2009): 241-254.

Crăciun, Corneliu, Societăţi caritative şi religioase din Cluj şi Oradea în sprijinul persoanelor şi categoriilor defavorizate (perioada interbelică), 18 (2010): 101-114.

Cristea, Doina, Semnificaţiile actuale ale unui moment ilustrativ pentru cultura urbană a Iaşilor – Regulamentul pentru clădiri, îngrădiri şi alinieri în comuna Iaşi (1889–1901), 5, nr. 2 (1997): 179-184.

Cupcea, Adriana, Aspecte ale urbanităţii Clujului în literatura de călătorie britanică a secolului al XIX-lea, 20 (2012): 63-74.

Danneberg, Stéphanie, Arbeitervereine und Gewerkschaftsbewegung in Kronstadt und Hermannstadt bis zum Ersten Weltkrieg, 19 (2011): 185-201.

Dascălu, Doina Mira, Paralelă între caracteristicile urbane ale Iaşilor şi cele ale ariilor europene de centru şi sud-est, în veacurile XVII–XVIII, 14, nr. 1 (2006): 21-32.

Dascălu, Doina Mira, Reconstituirea planului Iaşilor din veacul al XVIII-lea, 14, nr. 2 (2006): 293-320.

Dascălu, Doina Mira, Aspecte ale vieţii cotidiene oglindite în evoluţia Pieţei Unirii, 20 (2012): 233-244.

Deák, Ernö, Zentralität und städtische Entwicklung (1780–1918), 8, nr. 1-2 (2000): 41-54.

Derer, Peter, Istoria unei restructurări anunţate. „Rădăcinile” restructurării zonei centrale din Bucureşti, 3, nr. 1-2 (1995): 187-191.

Derzsi, Júlia, Organizarea acţiunilor caritabile din Sibiu în deceniile de după Reformă, 18 (2010): 63-76.

Diaconescu, Petru; Olteanu, Gheorghe; Muscă, Tiberiu, Fortificaţiile oraşului medieval Târgovişte. Contribuţii arheologice, 16, nr. 1-2 (2008): 91-113.

Dogaru, Maria, Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din veacul al XVII-lea, 2, nr. 1 (1994): 91-96.

Dogaru, Maria, Documente de arhivă puţin cunoscute referitoare la monumente semnificative din Iaşi, 5, nr. 2 (1997): 167-177.

Dogaru, Maria, Meşteşugurile în lumina izvoarelor heraldice, 6, nr. 1-2 (1998): 37-41.

Dogaru, Maria; Mureşan, Augustin, Sigiliile oraşului Arad, 1, nr. 2 (1993): 205-213.

Dominkovits-Szakács, Anita, Das Vermögen eines Apothekers in der Frühen Neuzeit (Verlassenschaftsinventar des Jeremias Österreicher, Apotheker zum „Goldenen Löwen”, aus dem Jahr 1657), 18 (2010): 169-182.

Dragomirescu, Şerban; Săgeată, Radu, Statutul de municipiu – o necesitate obiectivă, o modă a perioadei de tranziţie sau o încercare de reabilitare a unor aşezări urbane fără perspective de dezvoltare?, 16, nr. 1-2 (2008): 251-260.

Drăgan, Valeriu-Eugen, Evoluţia ţesutului urban în zona străzii Lipscani (istoric, tendinţe, propuneri), 4, nr. 1-2 (1996): 191-201.

Drecin, Mihai D., Oraşul Sibiu şi băncile sale (secolul al XIX-lea–începutul secolului al XX-lea), 15, nr. 1-2 (2007): 23-34.

Drecin, Mihai D., Banca de credit şi instituţiile de asistenţă socială. Studiu de caz: Banca „Albina” din Sibiu (1872–1918), 18 (2010): 115-119.

Drecin, Mihai D.; Moisa,Gabriel, References Marks of the Jewish Community’s Implication in the Life of Oradea, 17 (2009): 269-282.

Dybaś, Bogusław, Die Stadt als Festung – Garnisonen in den Städten der polnisch-litauischen Rzeczpospolita im 17. Jahrhundert, 8, nr. 1-2 (2000): 31-40.

Felea, Alina, Evoluţia structurii sociale şi etnice în oraşul Soroca (sfârşitul secolului al XVIII-lea–începutul secolului al XIX-lea), 11, nr. 1-2 (2003): 113-117.

Filip, Cristian, La Communauté Grecque à Braila au XIXe siècle – le début de son organisation, 12, nr. 1-2 (2004): 111-120.

Gheorghe, Viorel, Preocupări privind igiena urbană la Buzău înaintea Primului Război Mondial, 9, nr. 1-2 (2001): 155-182.

Gheorghe, Viorel, Dezvoltarea urbană la curbura Carpaţilor. Contribuţia constructorilor italieni (înainte de 1914), 10, nr. 1-2 (2002): 209-214.

Gheorghe, Viorel, Populaţia Buzăului până la Primul Război Mondial, 11, nr. 1-2 (2003): 133-139.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Bulevardul Gării. Procedee urbanistice aplicate zonei gării în câteva oraşe româneşti, 3, nr. 1-2 (1995): 163-169.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Particularităţile apărării oraşelor medievale româneşti extracarpatice. Elemente de dinamică a morfologiei urbane, 4, nr. 1-2 (1996): 97-111.

Gheorghiu, Teodor Octavian, O urbanistică medievală aparte – oraşul de coastă adriatic (Istria şi Dalmaţia),  7, nr. 1-2 (1999): 153-202.

Gheorghiu, Teodor Octavian, O tipologie a agresiunilor recente asupra centrelor istorice din România, 9, nr. 1-2 (2001): 13-19.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Drobeta-Turnu Severin. Ipoteză de evoluţie urbanistică, 9, nr. 1-2 (2001): 145-154.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Imaginea modernă a oraşului – complex şi aspiraţie a administraţiei urbane româneşti extracarpatice (începutul sec. XIX–mijlocul sec. XX), 10, nr. 1-2 (2002): 153-169.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Elemente de structură şi morfologie urbană românească extracarpatică la cumpăna secolelor XV şi XVI (Cazul Moldovei lui Ştefan cel Mare), 12, nr. 1-2 (2004): 31-52.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Suceava medievală – Geneză şi evoluţie până în prima parte a secolului al XVI-lea. Elemente morfo-structurale, 12, nr. 1-2 (2004): 67-93.

Gheorghiu, Tudor Octavian, Urbanizarea medievală românească extracarpatică – gest oficial major sau pură întâmplare?, 14, nr. 2 (2006): 233-251.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Oraşul medieval românesc extracarpatic, loc al inovării arhitecturii bisericeşti pană în secolul XIX, 17 (2009): 223-230.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Buzău – evoluţia sistemelor de sănătate şi asistenţă socială până la mijlocul secolului XX, 18 (2010): 41-50.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Târguri şi mici oraşe medievale din sud-vestul României şi relaţia lor cu mediul natural, 19 (2011): 3-25.

Gheorghiu, Teodor Octavian; Radoslav, Radu, Spaţiul central al oraşului medieval românesc extracarpatic din secolele XIV–XVI, spaţiu al coeziunii sociale. Elemente pentru un studiu comparatist european, 1, nr. 2 (1993): 153-174.

Ghimpu, Vlad, Primele mărturii privind arhitectura şi sistematizarea Chişinăului (sec. XVIII), 2, nr. 2 (1994): 157-164.

Ghimpu, Vlad, Catedrala din Chişinău şi expansiunea religioasă a Rusiei, 5, nr. 2 (1997): 233-240.

Glück, Eugen, Date cu privire la populaţia evreiască din Cernăuţi (1774–1918), 4, nr. 1-2 (1996): 85-96.

Grancea, Mihaela, Reprezentări ale spaţiului urban transilvan în relaţiile de călătorie din secolul al XVIII-lea, 9, nr. 1-2 (2001): 51-59.

Greceanu, Eugenia, Rapport entre la production artistique et le développement urbain dans les provinces historiques de la Roumanie aux XVI-ème–XVIII-ème siècles. Art civil, art religieux, 3, nr. 1-2 (1995): 57-78.

Greceanu, Eugenia, Fluctuaţii etnice în componenţa oraşelor medievale din România, până la mijlocul veacului al XIX-lea, 11, nr. 1-2 (2003): 103-112.

Greceanu, Eugenia, Structura urbană a ansamblului medieval Baia Mare în secolul al XV-lea, 14, nr. 1 (2006): 143-164.

Gross, Lidia, Exerciţiul carităţii în viaţa confreriilor medievale din Transilvania (secolele XIV–XVI), 18 (2010): 77-89.

Gündisch, Konrad, „…Natürlichen Geboten zu gehorchen”. Freiwillige Sozialdisziplinierung am Beispiel mittelalterlicher Zunftordnungen in Siebenbürgen, 6, nr. 1-2 (1998): 23-27.

Gyáni, Gábor, Urban Public Libraries in Hungary as Elements of Embourgeoisement, 8, nr. 1-2 (2000): 145-152.

Hochmeister, Günter von, Aufstieg erfolgreicher Handwerker / Gewerbetreibender in die Führungselite siebenbürgischer Städte in der zweiten Hälfte des 18. und 19. Jahrhundert. Das Beispiel einiger Schäßburger und Hermannstädter Buchdruckerfamilien, 6, nr. 1-2 (1998): 75-84.

Horga, Ioan, Aspects of the Responsibility of the Greek-Catholic Superior Clergy Related to the Requirements of the Josephinist Enlightened Reformism, 17 (2009): 255-267.

Iacob, Dan Dumitru, Principalele atribuţii ale poliţiei ieşene în perioada regulamentară „Aşezământul” din 31 mai 1832, 8, nr. 1-2 (2000): 55-69.

Iacob, Dan Dumitru, Denumirea străzilor şi numerotarea caselor din oraşele şi târgurile Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea. Documente, 9, nr. 1-2 (2001): 97-126.

Iacob, Dan Dumitru, Sinagogile din Iaşi la mijlocul secolului al XIX‑lea (aspecte culturale, sociale, arhitectonice şi urbanistice),17 (2009): 119-169 +1 h.

Iacob, Dan Dumitru, Aspecte privitoare la practica donaţiei în beneficiul spitalelor urbane din Moldova (secolele XVIII–XIX), 18 (2010): 193-230.

 Iacob, Dan Dumitru, Elita socială şi viaţa muzicală din Iaşi şi Bucureşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 20 (2012): 89-136.

Iacob, Dan Dumitru; Constantinov, Valentin A., Catagrafia oraşului Vaslui din 1828, 11, nr. 1-2 (2003): 215-231.

Istrate, Alexandru, Între adevăr şi ficţiune: rolul literaturii autobiografice în cercetarea istorică, 20 (2012): 75-88.

Ittu, Gudrun-Liane, Aus der Geschichte des evangelischen Waisenhauses in Hermannstadt (1753–1948), 18 (2010): 183-191.

Johanek, Peter, Residenzbildung und Stadt bei geistlichen und weltlichen Fürsten im Nordwesten Deutschlands, 5, nr. 1 (1997): 91-108.

Juan-Petroi, Constantin, Modernizarea şi urbanizarea Orşovei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 2, nr. 2 (1994): 149-156.

Juan-Petroi, Constantin, Influenţa navigaţiei dunărene asupra dezvoltării oraşului Orşova la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, 3, nr. 1-2 (1995): 131-140.

Juan-Petroi, Constantin, Orşova – oraşul modern şi cultura, 5, nr. 2 (1997): 263-278.

Juan-Petroi, Constantin, Meşteşugurile în economia Orşovei moderne (a doua jumătate a secolului al XIX-lea–începutul secolului al XX-lea), 6, nr. 1-2 (1998): 185-194.

Juan-Petroi, Constantin, Comunitatea de avere şi oraşele Banatului de Sud,  8, nr. 1-2 (2000): 103-113.

Juan-Petroi, Constantin, Centre istorice ale unor oraşe dunărene din Banat. Evoluţie, perspective, 9, nr. 1-2 (2001): 29-49.

Juan-Petroi, Constantin, Orşova şi hinterlandul său, de la „placă turnantă” a migraţiilor de populaţie la oraş multietnic, 11, nr. 1-2 (2003): 5-27.

Juan-Petroi, Constantin, Strămutarea oraşului Orşova pe o nouă vatră (1966–1974). Valorificarea muzeală a moştenirii civilizaţiei sale urbane (proiecte tematice), 14, nr. 1 (2006): 95-117.

Juan-Petroi, Constantin, Factorul politic şi dezvoltarea urbană a oraşelor sud-bănăţene în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX, 14, nr. 2 (2006): 343-358.

Juan-Petroi, Constantin, Ioan G. Bibicescu – guvernator al Băncii Naţionale a României – activitatea de mecenat cultural pentru românii de pretutindeni, 15, nr. 1-2 (2007): 143-156.

Juan-Petroi, Constantin, The Church and the Southern Banat Urban Communities Between the „Border Guard” Period and the Instauration of Communism, 17 (2009): 99-118.

Juan-Petroi, Constantin, Prevention and Social Assistance in South-East Banat Towns During the Late 18th Century and Early 20th Century, 18 (2010): 51-62.

Kladiwa, Pavel, A Friend or an Enemy of the Proletariat? An Entrepreneurial Campaign for the Factory Working Class in Ostrava at the Turn of the Nineteenth and Twentieh Centuries, 15, nr. 1-2 (2007): 259-273.

Klein, Hans, Concepţia despre lume a meşteşugarilor, 6, nr. 1-2 (1998): 5-11.

Kordé, Zoltán, Das Amt des Szekler Gespans und Kronstadt vor 1467, 8, nr. 1-2 (2000): 15-23.

Kovács, József Ö., Issues of the Social History of Jews in 18th-19th Century Hungary Implications of a Comparative Regional Research Study, 18 (2010): 249-261.

Lakatos, Artur, Industria oraşului Cluj în ajunul naţionalizării, 19 (2011): 203-222.

Lanevschi, Gheorghe, Câteva date privind schimbarea aspectului pieţei Avram Iancu din Arad în cursul secolului al XIX-lea, 3, nr. 1-2 (1995): 193-199.

Lascu, Nicolae, Epoca regulamentară şi urbanismul. Câteva observaţii generale,  2, nr. 2 (1994): 119-130.

Lascu, Nicolae, Modernizare şi distrugeri în istoria postbelică a oraşelor româneşti,  3, nr. 1-2 (1995): 171-177.

Lascu, Nicolae, Urbanismul şi domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 14, nr. 2 (2006): 321-341.

Lipták, Dorottya, Stadt uns Presse in der Habsburgermonarchie (1870–1910), 7, nr. 1-2 (1999): 97-111.

Lipták, Dorottya, Stadt und Kultur. Untersuchung der Laufbahn und des Ansehens von Buchhändlern, Verlegern und Druckereibesitzern im Budapest des 19. Jahrhunderts, 8, nr. 1-2 (2000): 153-165.

Livadă-Cadeschi, Ligia, Asistenţa săracilor în Ţările Române, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, 18 (2010), 27-40.

Luca, Cristian, Note documentare privitoare la rezidenţii străini din oraşele din Ţările Române în secolele XVI–XVII, 11, nr. 1-2 (2003): 95-102.

Lukács, Klára, Orfelinatele din Gherla (1860–1948), 18 (2010): 149-156.

Manea, Nadia, Vornicia Târgoviştei la sfârşitul secolului al XVII-lea, 8, nr. 1-2 (2000): 79-90.

Manea, Nadia, Comerţ, reclame şi bani în Bucureştiul ocupat (1916-1918), 20 (2012): 217-231.

Manea, Nadia; Dumitrescu, Daniela, Comunitatea oraşului Târgovişte la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: dimensiune demografică, modernizare şi solidaritate socială,  11, nr. 1-2 (2003): 141-152.

Manea, Nadia; State, Radu Alexandru, Locuri şi forme de petrecere a timpului liber în mediul urban – cazul târgoviştenilor (sfârşitul secolului al XIX-lea–începutul secolului al XX-lea),  14, nr. 1 (2006): 49-66.

Manea, Nadia; Costache, Brânduşa, Funcţionarul BNR în perioada interbelică, între rigoarea profesională şi realitatea socială urbană, 15, nr. 1-2 (2007): 103-130.

Manea, Nadia;Tone, Mihaela, Banca Naţională a României între binefaceri şi asistenţa socială instituţionalizată (1880–1938), 18 (2010): 121-140.

Matei, Mircea D., Opinii cu privire la orientările actuale în cercetarea românească a oraşului medieval, 1, nr. 1 (1993): 9-19.

Matei, Mircea D., În ce stadiu de evoluţie se putea afla Bacăul la începutul secolului al XV-lea? (În legătură cu aniversarea a 585 de ani a primei atestări documentare a oraşului), 2, nr. 2 (1994): 221-229.

Matei, Mircea D., Câteva precizări cu privire la contribuţia arheologiei la cunoaşterea civilizaţiei urbane medievale româneşti, 3, nr. 1-2 (1995): 47-55.

Matei, Mircea D.; Neamţu, Vasile, Résidences voïvodales et principales résidences princières en Moldavie, jusqu’à la fin du XVe siècle, 5, nr. 1 (1997): 109-121.

Măndescu, Dragoş, Sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare în oraşul Piteşti până la 1900, 19 (2011): 147-183.

Măndescu, Dragoş, Coordonatele şi dinamica funcţiunii de loisir a oraşului Piteşti, de-a lungul ultimelor două secole, 20 (2012): 161-181.

Mihály, Ágnes, Bunurile, gospodăria şi administrarea aşezămintelor ospitaliere din Cluj (secolul al XVII-lea), 18 (2010): 141-148.

Moaşa Nazare, Ruxandra, Rolul „grecilor” în oraşele Sibiu şi Braşov la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 11, nr. 1-2 (2003): 153-168.

Möhlenkamp, Renate, Die Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen moldauischen Städte bis Ende des 16. Jahrhunderts II. Teil. 1.Zentrale Siedlungen in Frühzeit und Antike. Spätantike und Anfänge der Völkerwanderung. 2. Frühmittelalterliche zentrale Siedlungen (I-II), 2, nr. 1 (1994): 6-17, nr. 2 (1994): 203-219.

Möhlenkamp, Renate, Die Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen moldauischen Städte bis Ende des 16. Jahrhunderts II. Teil.3. Späte Völkerwanderungszeit bis zum Einfall der Mongolen, 3, nr. 1-2 (1995): 31-46.

Möhlekamp, Renate, Die Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen moldauischen Städte bis Ende des 16. Jahrhundert. II. Teil. 4. Herrschaftsbildungen und städtische Siedlungen, 4, nr. 1-2 (1996): 7-23.

Möhlekamp, Renate, Die Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen moldauischen Städte bis Ende des 16. Jahrhunderts. II. Teil. 5. Vom Mongoleneinfall (1241) bis zur Entstehung des unabhängigen Fürstentums Moldau (1363). Einleitende Bemerkungen, 5, nr. 1 (1997): 131-144.

Möhlekamp, Renate, Die Entstehung und Entwicklung der mittelalterlichen moldauischen Städte bis Ende des 16. Jahrhunderts. II. Teil. 6. Landwirtschaft und Handel, Handwerk. Herrschaftsbildungen, 7, nr. 1-2 (1999): 3-16.

Murariu, Codrin, Consideraţii cu privire la iniţiativele edilitare ale domniei lui Grigore Alexandru Ghica, 19 (2011): 141-146.

Murariu, Codrin, Aspecte financiare ale construcţiei Teatrului Naţional din Iaşi (1890-1895), 20 (2012): 207-216.

Murdzhev, Pavel, The Rise of Towns in The Byzantine and Bulgarian Lands, Thirteenth to Fourteenth Century, 19 (2011): 55-83.

Mureşan, Monica, Urbanitate şi moralitate la sfârşitul epocii moderne. Influenţa moravurilor citadine asupra zonelor rurale limitrofe, 20 (2012): 265-278.

Nazare, Ruxandra, The Relation between the Greek Commercial Company in Braşov and the Economic Institutions of the Town of Braşov in the Second Half of the 18th Century and the First Half of the 19th Century, 8, nr. 1-2 (2000): 91-102.

Neacşa (Lupu), Ramona Adina, The Foundational Politics of the Wallachian Voivodes in the XVth Century: the Case of the Princely Churches from Argeş and Târgovişte, 17 (2009): 45-57.

Neamţu, Vasile, La révolte des citadins de Jassy du printemps de 1633 dans le contexte des troubles sociaux de Moldavie pendant le premier tiers du XVII-ème siècle, 1, nr. 1 (1993): 65-82.

Neamţu, Vasile, Die Ortschaft Moldenmarkt (Baia) im Kontext ihrer Handelsbeziehungen zum osteuropäischen Raum in der Zeitspanne vom Ende des 13. bis zur ersten Hälfte des 14. Jarhrhunderts (Beiträge), 2, nr. 1 (1994): 43-50.

Neamţu, Vasile, Reflecţii pe marginea genezei oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis),  3, nr. 1-2 (1995): 113-118.

Neamţu, Vasile, De ce a devenit Baia o „Capitală” a Moldovei?, 4, nr. 1-2 (1996): 39-48.

Neamţu, Vasile, Pieţele şi uliţele medievale ale Moldovei (Contribuţii), 7, nr. 1-2 (1999): 113-120.

Nesterov, Tamara, Etapele evoluţiei urbane a Chişinăului, 14, nr. 2 (2006): 271-292.

Nesterov, Tamara, Prezenţe ale arhitecturii ecleziastice autohtone în Cetatea Albă şi Chilia, 17 (2009): 191-209.

Niedermaier, Paul, Evoluţia reţelei de oraşe în Transilvania medievală, 1, nr. 1 (1993): 21-26.

Niedermaier, Paul, Problematica planului prestabilit în istoria urbanismului,  2, nr. 2 (1994): 115-118.

Niedermaier, Paul, Stadt und Residenz in Transsilvanien,  5, nr. 1 (1997): 123-130.

Niedermaier, Paul, Raportul dintre comerţ, meşteşuguri şi agricultură în economia oraşelor medievale din Transilvania,  6, nr. 1-2 (1998): 43-47.

Niedermaier, Paul (Herausgeber / coordonator). Quellensammlung zur Frühgeschichte der Stadt in Rumänien (bis 1301). Herausgegeben von Paul Niedermaier in Zusammenarbeit mit Oana Damian (Archäologie Untere Donau), Zeno-Karl Pinter (Archäologie Transilvanien), Gheorghe I. Cantacuzino (Archäologie Walachei), Stela Cheptea und Mircea D. Matei (Archäologie Moldau), unter Mitarbeit von Sigrid Pinter (Übersetzungen) und Anda-Lucia Spânu (Verzeichnisse), [Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România (până în anul 1301)], Redactat de Paul Niedermaier în colaborare cu Oana Damian (arheologie Dunărea de Jos), Zeno-Karl Pinter (arheologie Transilvania), Gheorghe I. Cantacuzino (arheologie Ţara Românească), Stela Cheptea şi Mircea D. Matei (arheologie Moldova) precum şi Sigrid Pinter (traducere) şi Anda-Lucia Spânu (indice), 13, nr. 1-2 (2005): 11-240.

Niedermaier, Paul, Raportul între factorul politic şi oraşe cu încadrarea schimbărilor configuraţiei oraşului Timişoara în acest context,  14, nr. 2 (2006): 253-261.

Niedermaier, Paul, Semnificaţia planului oraşului, 16, nr. 1-2 (2008): 115-134.

Novák, Veronika, Parcours urbains – représentation de l’espace aux 13e–17e siècles á travers les „Rues de Paris”, 19 (2011): 85-103.

Nussbächer, Gernot, Contribuţii la istoria administraţiei oraşului Braşov în perioada medievală (secolele XIII–XVI), 2, nr. 1 (1994): 79-90.

Nussbächer, Gernot, Contribuţii la istoria administraţiei oraşului Braşov în perioada medievală (secolele XVII–XVIII), 4, nr. 1-2 (1996): 49-61.

Ofrim, Alexandru, Oraşul între cultura scrisă şi cultura orală. Repere metodologice, 5, nr. 2 (1997): 185-191.

Olasz, Gabriella, Centrele secuieşti, pe baza datelor cuprinse în conscripţiile secolelor XVI–XVII,  11, nr. 1-2 (2003): 73-78.

Olasz, Gabriella, Influenţa factorului politic asupra continuităţii în arhitectura oraşelor, 14, nr. 2 (2006): 375-379.

Olasz, Gabriella, Oraşele secuieşti din Transilvania, 16, nr. 1-2 (2008): 135-171.

Oprescu, Carmen, Rolul instituţiilor ecleziastice în geneza şi evoluţia oraşului Câmpulung Muscel,  8, nr. 1-2 (2000): 127-143.

Oprescu, Carmen, Câmpulungul muscelean în epoca lui Ştefan cel Mare. Consideraţii asupra evoluţiei oraşului până la începutul secolului al XVI-lea, 12, nr. 1-2 (2004): 9-22.

Oprescu, Carmen, Factorul politic în evoluţia oraşului Câmpulung Muscel, 14, nr. 2 (2006): 263-270.

Oprescu, Carmen, Vilegiatura şi modernizarea spaţiului urban din Câmpulung Muscel (1890–1920), 15, nr. 1-2 (2007): 237-249.

Oprescu, Carmen, „Negru Vodă” Monastery and its Place in the History of Câmpulung Town, 17, (2009): 33-43.

Oprescu, Carmen, Mediul geografic şi dezvoltarea Câmpulungului în epoca modernă. Dealul Flămânda, 19 (2011): 27-44.

Pál, Judit, Rolul drumurilor în viaţa târgului Breţcu în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 3, nr. 1-2 (1995): 119-123.

Pál, Judit, Organizarea regimentelor de graniţă şi societatea târgurilor secuieşti, 4, nr. 1-2 (1996): 143-154.

Pál, Judit, Meşteşugurile în oraşele din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 6, nr. 1-2 (1998): 85-93.

Pál, Judit, Lupta dintre reformaţi şi catolici pentru conducerea oraşului Satu Mare,  17 (2009): 87-97.

Pál, Judit, Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert. Ein historiographischer Überblick, 18 (2010): 91-100.

Papacostea, Şerban, Comerţ şi oraşe în politica lui Ştefan cel Mare, 12, nr. 1-2 (2004): 3-8.

Păduraru, Marius, Cele mai vechi sigilii ale oraşului Piteşti, imprimate pe două acte inedite din prima jumătate a secolului al XVII-lea, 16, nr. 1-2 (2008): 173-188.

Păduraru, Marius; Ungureanu, George, Realităţi demografice, economice şi sociale reflectate în catagrafia oraşului Curtea de Argeş din 1834, 20 (2012): 183-206.

Pătraşcu, Şerban, O încercare de modernizare a Craiovei din vremea celui de-al Doilea Război Mondial: serviciul de tramvaie şi troleibuze, 15, nr. 1-2 (2007): 251-258.

Petrovics, István, Royal Residence and Urban Development during the Reign of the Anjou Kings in Hungary, 5, nr. 1 (1997): 39-65.

Petrovics, István, Secular, Ecclesiastic und Urban Institutions in some Towns of the Duna–Tisza–Maros Region in the Middle Ages, 8, nr. 1-2 (2000): 115-126.

Pop, Constantin, Napoca – important centru urbanistic al Daciei Porolissensis, 1, nr. 2 (1993): 149-152.

Popa, Corina, Locuinţe şi reşedinţe în cetatea Sighişoara, 6, nr. 1-2 (1998): 105-113.

Popa, Corina, Rivalité et cooperation entre les ordres religieux et les villes en Transylvanie aux temps des Habsbourg (XVIIe–XVIIIe siècles), 7, nr. 1-2 (1999): 67-76.

Popa, Klaus, Zunfturkunden als Spiegelbild städtischen Lebens. Das Beispiel Kronstadt. Eine Einführung, 6, nr. 1-2 (1998): 153-163.

Popescu, Liviu; Dulgheru, Maria, Planuri şi hărţi ale oraşului Ploieşti înainte de 1900, 2, nr. 2 (1994): 195-201.

Popovici, Bogdan-Florin, Oraşul Stalin – de ce, când, cum?, 14, nr. 1 (2006): 83-94.

Puşcaşu,Violeta, Biserica – indicator al dinamicii urbane a oraşului Galaţi,  17 (2009): 231-239.

Radu, Gheorghe, Unele consideraţii privind dezvoltarea demografică a oraşului Piatra Neamţ (sec. XVII–jumătatea sec. XIX), 1, nr. 1 (1993): 27-35.

Răduţiu, Aurel; Gyémánt, Ladislau, Autonomie şi integrare. Şcheii Braşovului între suburbiu şi oraş, 1, nr. 2 (1993): 195-204.

Rădvan, Laurenţiu,  Consideraţii privitoare la administraţia orăşenească din Ţara Românească (sec. XIV–XVI), 7, nr. 1-2 (1999): 131-143.

Rădvan, Laurenţiu, Cu privire la patriciatul şi „săracii” din oraşul medieval din Ţara Românească (secolele XIV–XVI), 11, nr. 1-2 (2003): 49-71.

Rădvan, Laurenţiu, Observaţii privitoare la evoluţia Craiovei în secolele XV–XVII, 12, nr. 1-2 (2004): 95-109.

Rădvan, Laurenţiu, Consideraţii istorice privitoare la evoluţia oraşelor din regatul Ungariei, 16, nr. 1-2 (2008): 3-28.

Rădvan, Laurenţiu, On Urban Economy in Medieval Moldavia (the End of the 14th Century – the Former Half of the 16th Century), 17 (2009): 323-338.

Rădvan, Laurenţiu, Câteva consideraţii privitoare la statutul mişeilor din oraşele medievale din Ţara Românească, 18 (2010): 17-25.

Rădvan, Laurenţiu, Coloniştii germani, fondarea oraşelor din ţările române şi metamorfozele istoriografiei româneşti din secolul al XX-lea, 19 (2011):119-140.

Roşiu, Liliana, Pieţele din Timişoara, ca factor de structurare a oraşului modern, 2, nr. 2 (1994):141-147.

Roşiu, Liliana, Transformările din centrul istoric al Timişoarei în secolul XX, ca persistenţă de mentalitate, 3, nr. 1-2 (1995): 201-209.

Roşiu, Liliana, Elemente de condiţionare a viabilităţii unor centre istorice din Banat, 9, nr. 1-2 (2001): 21-27.

Roşiu, Liliana, Le rôle du musée et des monuments dans l’expression de l’histoire urbaine,  14, nr. 1 (2006): 129-133.

Roşiu, Liliana, Églises du Banat dans les trois derniers siècles – aspects de typologie et d’influence dans la structuration urbaine, 17 (2009): 211-221.

Roşiu, Liliana; Miklósik, Elena, Promovarea progresului şi modelarea imaginii Timişoarei prin intermediul presei locale din secolul al XIX-lea, 10, nr. 1-2 (2002): 63-73.

Rus, Dorin-Ioan, Însemne meşteşugăreşti din Agnita (II), 14, nr. 1 (2006): 165-183.

Rus, Dorin-Ioan, Influenţa factorului politic asupra denumirilor de străzi din Reghin, 15, nr. 1-2 (2007): 213-236.

Rus, Valer, Pentru o istorie a denumirilor străzilor din cetatea Braşov, 9, nr. 1-2 (2001): 91-96.

Rusu, Mircea, Aspecte ale genezei târgurilor şi oraşelor medievale din Transilvania, 2, nr. 1 (1994): 23-42.

Rüsz Fogarasi, Enikö, Privilegiile economice şi dezvoltarea meşteşugurilor în Transilvania până la mijlocul secolului al XVI-lea, 6, nr. 1-2 (1998): 49-65.

Rüsz Fogarasi, Enikö, Câteva aspecte culturale legate de privilegiile religioase ale aşezărilor urbane din cele şapte comitate ale Transilvaniei, de la începuturi până la 1526 (Mohács), 7, nr. 1-2 (1999): 77-87.

Rüsz-Fogarasi, Enikő, Asistenţa socială şi biserica de la medieval la modern, de la general european la regional transilvănean, 17 (2009): 73-85.

Rüsz-Fogarasi, Enikő, Asistenţa socială şi oraşele în Transilvania epocii Principatului, 18 (2010): 5-15.

Săgeată, Radu, Schimbări în zonarea funcţională urbană ca urmare a dezvoltării serviciilor comerciale, 18 (2010): 263-280.

Săgeată, Radu; Guran, Liliana, Serviciile bancare în oraşele româneşti. Analiză teritorială, 15, nr. 1-2 (2007): 73-86.

Spânu, Anda-Lucia, Reprezentări grafice ale oraşelor din România. Secolele XV–XVIII, 9, nr. 1-2 (2001): 79-90.

Spânu, Anda-Lucia, Reprezentări grafice ale oraşelor din România. Secolul al XIX-lea. Caracteristici, 10, nr. 1-2 (2002): 95-110.

Spânu, Anda-Lucia, Despre surse iconografice utilizate eronat. Cazul „Liber Chronicarum”, 12, nr. 1-2 (2004): 23-29.

Spânu, Anda-Lucia, Scene de viaţă cotidiană din secolul al XVIII-lea în vederi urbane ale pictorului Luigi Mayer, 20 (2012): 35-48.

Stănescu, Iulia; Stănescu, Eugen, Distrugerile provocate de bombardamentele aeriene asupra oraşului Ploieşti în anii 1943–1944, 3, nr. 1-2 (1995): 211-216.

Stoica, Maria, Repere în evoluţia unui spaţiu urban central. Piaţa Traian – Brăila, 7, nr. 1-2 (1999): 89-96.

Suceveanu, Alexandru, Contribuţii la istoria oraşelor romane din Dobrogea. Note de geografie istorică, 1, nr. 2 (1993): 137-148.

Suceveanu, Alexandru, Histria – Paradigmă a vieţii urbane din provincia Scythia în secolele IV–VII p. Chr.,  14, nr. 1 (2006): 135-142.

Şandru, Dumitru, Presiunea demografică rurală şi oraşul românesc interbelic, 1, nr. 1 (1993): 37-49.

Şerban, Constantin, Divertismente cultural-artistice orăşeneşti în Bucovina sub stăpânirea austriacă în secolul al XIX-lea, 5, nr. 2 (1997): 223-231.

Şerban, Constantin, Breslele din Moldova şi raporturile lor cu puterea centrală în evul mediu, 6, nr. 1-2 (1998): 29-35.

Şlapac, Mariana, Aspecte din evoluţia urbană a oraşului Chilia, 2, nr. 2 (1994): 165-173.

Şlapac, Mariana, La texture urbaine de quelques villes médiévales de Moldavie dans la lumière de sources cartographiques du XVIII-ème siècle, 3, nr. 1-2 (1995): 141-154.

Şlapac, Mariana, Porţile cetăţilor medievale din Moldova, 7, nr. 1-2 (1999): 27-36.

Şlapac, Mariana, Imaginea oraşului Chilia în lumina surselor documentare din secolele al XIV-lea–al XVIII-lea, 10, nr. 1-2 (2002): 27-43.

Şlapac, Mariana, Politica urbanistică în Basarabia, în anii 1918–1940, 14, nr. 1 (2006): 73-81.

Şlapac, Mariana, Arta urbanismului în Republica Moldova în anii 1944–1955, 14, nr. 2 (2006): 359-365.

Şlapac, Mariana, „Oraşele noi” din Basarabia, 16, nr. 1-2 (2008): 203-213.

Şlapac, Mariana, Moldavian Bastioned Fortresses. Characteristics, 18 (2010), 231-247.

Şlapac, Mariana; Tofan, Alexandru, Breslele meşteşugăreşti şi topografia urbană a oraşului Chişinău, 6, nr. 1-2 (1998): 67-73.

Tanase, Michel, Piaţa oraşului Mediaş: un exemplu tipic de piaţă „evolutivă”,  2, nr. 1 (1994): 51-70.

Tanase, Michel, Contribuţie la studiul evoluţiei drumurilor în Transilvania. Continuitate şi substituiri în partea meridională, 3, nr. 1-2 (1995): 79-104.

Tanase, Michel, Mediaşul: 800 de ani de „evenimente militare”. Poziţii pro-terminologice şi anti-tipologice, 4, nr. 1-2 (1996): 123-134.

Tanase, Michel, Mediaşul la începuturile sale economico-urbane: de la meşteşuguri la bresle, 6, nr. 1-2 (1998): 141-151.

Tanase, Michel, Franciscanii şi piariştii la Mediaş. De la structuri urbane şi parcelare la relaţii instituţionale, 8, nr. 1-2 (2000): 187-204.

Tanase, Michel, Viaţa urbană a Mediaşului în ajunul primului război mondial. Încercare de reconstituire prin statute şi anuare, 11, nr. 1-2 (2003): 29-48.

Tanase, Michel, De la „polis-politikos” la „politic corect”. Consideraţii epistemologice privind noţiuni polisemice, 14, nr. 2 (2006): 381-389.

Tanase, Michel, Importanţa planurilor cadastrale în localizarea unor biserici dispărute. Două cazuri semnificative la Mediaş, 17 (2009): 171-190.

Tandecki, Janusz, Die Burgen des Deutschen Ordens und die Städte in Preußen, 5, nr. 1 (1997): 67-77.

Tandecki, Janusz, Verfassung und Organisation der Verwaltung und der Gerichtsbarkeit in den preußischen Großstädten im Mittelalter, 8, nr. 1-2 (2000): 71-78.

Teodorescu, Virgiliu Z., Monumente de for public în preocuparea instituţiilor centrale şi locale din România, 8, nr. 1-2 (2000): 205-224.

Teodorescu, Virgiliu Z., Participarea minoritarilor prezenţi în Bucureşti la susţinerea morală şi materială a Războiului de Independenţă a României, 11, nr. 1-2 (2003): 175-193.

 Teodorescu, Virgiliu Z., Evoluţia elementelor definitorii ale personalităţii unui oraş pe teritoriul românesc, 14, nr. 1 (2006): 119-128.

Teodorescu, Virgiliu Z., Monumentul de for public în viziunea finanţistului Eugeniu Carada, 15, nr. 1-2 (2007): 131-141.

Teodorescu, Virgiliu Z.; Teodorescu, Elisabeta, Nomenclatura străzilor – expresie a gradului de cultură în evoluţia unei localităţi, 5, nr. 2 (1997): 245-255.

Tone, Mihaela; Păunescu, Cristian, Despre extinderea reţelei de sucursale şi agenţii a BNR (1880–1930), 15, nr. 1-2 (2007): 87-101.

Tulbure, Irina Teodora, Cvartale de locuinţe din Bucureşti în perioada „stalinistă”. Locuire, imagine urbană sau simbol?, 14, nr. 2 (2006): 367-374.

Ţiplic, Ioan Marian, Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj şi Braşov. 3. Breslele armurierilor din Braşov în secolele XIV–XVI, 6, nr. 1-2 (1998): 165-180.

Velescu, Oliver, „Slobozia” de la Radu Vodă. Contribuţii la istoria oraşului Bucureşti în secolele XVI–XVII,  1, nr. 2 (1993): 175-194.

Velescu, Oliver, Ideologia „restructurării urbane”, 3, nr. 1-2 (1995): 179-186.

Velescu, Oliver-Octavian, L’automobile à Bucarest. Contributions à l’histoire des mentalités et du comportement urbain, 4, nr. 1-2 (1996): 161-170.

Velescu, Oliver, Oraşul – spaţii culturale, 5, nr. 2 (1997): 193-201.

Velescu, Oliver, Contribuţii la imaginea străzii bucureştene. Birjarii şi şoferii (1785–1912), 7, nr. 1-2 (1999): 121-130.

 Velescu, Oliver, Catagrafia Bucureştiului din anul 1810. O nouă lectură (I-II), 11, nr. 1-2 (2003): 195-213, 12, nr. 1-2 (2004): 121-171.

Velescu, Oliver, Banca „Creditul Funciar Urban” – factor de civilizaţie. O privire asupra societăţii bucureştene de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 15, nr. 1-2 (2007): 35-56.

Wieczorek, Michael, Timişoara – Phasen der Neuzeitlichen Stadtentwicklung im 18. und 19. Jahrhundert, 19 (2011): 105-118.

Wieczorek, Michael, Wachstumsmotoren des Stadtentwicklung – die Entwicklung der historischen Stadtteile von Timişoara, 20 (2012): 245-263.

Wittstock, Joachim, Die Rede von der „Haupt- und Hermannstadt”. Komentare zum Anspruch, der Mittelpunkt zu sein, 10, nr. 1-2 (2002): 171-185.

Zach, Cornelius R., Der Marktflecken als literarische Landschaft bei Mihail Sadoveanu, 10, nr. 1-2 (2002): 117-125.

Zabolotnaia, Lilia, Corelaţii între populaţia catolică şi cea ortodoxă în mediul urban din Moldova (sfârşitul secolului al XVI-lea – mijlocul secolului al XVII-lea), pe baza relatărilor misionarilor catolici,  11, nr. 1-2 (2003): 79-94.

Zainea, Ion, Bănci româneşti în Oradea, 15, nr. 1-2 (2007): 57-72.

Zainea, Ion, Oradea and its Confessional Schools in the 20th Century, 17 (2009): 283-296.

Zainea, Ion; Moisa, Gabriel, Aspecte privind viaţa cotidiană în Oradea interbelică. Periferie şi periferici, 20 (2012): 279-289.

Zamfir, Anca Maria, Promenadele Braşovului, 10, nr. 1-2 (2002): 127-152.

Zamfir, Anca Maria, Un proiect urbanistic de modernizare a Braşovului la sfârşitul secolului al XIX-lea,14, nr. 1 (2006): 33-47.

Zamfir, Anca Maria, Banca Naţională (Săsească) din Braşov – o clădire Jugendstil, 15, nr. 1-2 (2007): 157-175.

Zbîrnea, Ileana, Primele planuri de sistematizare a oraşului Călăraşi, 2, nr. 2 (1994): 187-193.

Zbîrnea, Ileana, Dezvoltarea căilor de transport la Călăraşi în secolele XIX–XX, 3, nr. 1-2 (1995): 125-130.

Zbîrnea, Ileana, Călăraşi – Un système défensif moins connu, 4, nr. 1-2 (1996): 135-142.

Zbîrnea, Ileana, „Maestranze” italiene şi arhitectura bucureşteană la sfârşitul secolului al XIX-lea, 11, nr. 1-2 (2003): 169-173.

Zbârnea, Ileana, Prima lege românească pentru organizarea artelor şi meseriilor, 14, nr. 1 (2006): 67-72.

Note şi dezbateri

 

Berindei, Dan, Cuvânt înainte, 1, nr. 1 (1993): 7.

Ciobanu, Vasile, Revista „Historia Urbana” – zece ani de existenţă, 10, nr. 1-2 (2002): 9-12.

Isărescu, Mugur, Cuvântul guvernatorului BNR, acad. Mugur Isărescu, la deschiderea lucrătilor sesiunii „Banca şi oraşul”, 7 iunie 2007, 15, nr. 1-2 ( 2007): 3-11.

Niedermaier, Paul, Comisia de Istorie a Oraşelor – un deceniu de activitate, 10, nr. 1-2 (2002): 3-7.

*** Colocviul „Termenii: târg / oraş. Semnificaţie, evoluţie şi utilizare”. Colocviu desfăşurat în Aula Academiei Române în ziua de 5 februarie 1993, 1, nr. 1 (1993): 83-109.

Sebestyén, Gheorghe, Putem vorbi de comune în istoria medievală a oraşelor noastre?, 1, nr. 1 (1993): 112-113.

Tanase, Michel, Contribuţie cu ocazia colocviului „Termenii: târg – oraş. Semnificaţie, evoluţie şi utilizare”, 1, nr. 1 (1993): 100-112.

 

Recenzii. Note bibliografice

 

Bacumenco, Ludmila,  Nikolai D. Russev, Na grani mirov i epoch. Goroda nizov’ev Dunaja i Dnestra v konce XIII–XIV vv. (La răscrucea civilizaţiilor şi epocilor. Oraşele de pe cursul inferior al Dunării şi cel al Nistrului la sfârşitul secolului al XIII-lea–secolul al  XIV-lea), Chişinău, Editura VASH, 1999, 240 p., 9, nr. 1-2 (2001): 215-217.

Beşliu Munteanu, Petre, Mária Pakucs-Willcocks, Sibiu – Hermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania. Köln: Wien: Weimar: Böhlau Verlag: 2007, 219 p., 18 (2010): 289-290.

Bilavschi, George A., Tamara Nesterov, Situl Orheiul Vechi. Monumente de arhitectură, Editura Epigraf, Chişinău, 2003, 235 p., 12, nr. 1-2 (2004): 175-178.

Binder, Paul, Konrad G. Gündisch, Das Patriziat Siebenbürgischer Städte im Mittelalter. Böhlau Verlag Köln, Weimar, Wien, 1993, 466 p. (Studia Transylvanica Band 18), 2, nr. 2 (1994): 236-238.

Bodale, Arcadie M., Ioan Caproşu, Mihai Răzvan Ungureanu, Documente statistice privitoare la oraşul Iaşi, vol. I (1755–1820), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997, 472 p., 6, nr. 1-2 (1998): 197-199.

Bodale, Arcadie M., Vasile Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997, 218 p., 6, nr. 1-2 (1998): 196-197.

Bondor, Simona, Atlas historyczny miast polskich; Tom I. Prusy Królewskie i Warmia, Red. Antoni Czacharowski. Zeszyt 1. Elblag. Opracowanie historyczne: Roman Czaja, Opracowanie kartograficzne: Zenon Kozieł. Uniwersytet Mikołaja Kopernica / Historischer Atlas polnischer Städte. Bd. 1. Königliches Preußen und Hochstift Ermland. Hrsg. Antoni Czacharowski. Elbing. Historische Bearbeitung: Roman Czaja. Kartographische Bearbeitung: Zenon Kozieł, Nicolaus-Copernicus-Universität, Toruń, 1993, 16 pagini text + 11 pl., 3, nr. 1-2 (1995): 228-229.

Cantacuzino, Gheorghe I., Daniela Marcu Istrate, în colaborare cu : Monica Dejan, Maria-Emilia Crîngaci-Ţiplic, Georgeta El Susi, Radu Lupescu, Petre Beşliu Munteanu, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2007, vol. I, 290 p., vol. II, 436 p., 16, nr. 1-2 (2008): 266-270.

Cantacuzino, Gheorghe I., Angel Istrate, în colaborare cu Daniela Marcu Istrate, Monica Dejan, Georgeta El Susi, Cosmin Roman, Sibiu. Piaţa Mare. Cercetări arheologice, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2007, 280 p., 16, nr. 1-2 (2008): 270-271.

Caproş, Iulia. István Németh, Kassa város archontológiája: Bírák, belső és külső tanács 1500–1700 [Arhondologia oraşului Košice: judecătorii, consiliul intern şi extern 1500–1700], Budapest, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2006, 326 p., 15, nr. 1-2 (2007): 289-290.

Ceauşu, Mihai-Ştefan, Constantin A. Stoide, Ioan Caproşu: Relaţiile economice ale Braşovului cu Moldova. De la începutul secolului al XVIII-lea până la 1850. Chişinău, Ed. Universitas, 1992, 352 p., 1, nr. 2 (1993): 228-230.

Chelcu, Marius, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. II, Acte interne (1661–1690), editate de Ioan Caproşu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000, 776 p., 8, nr. 1-2 (2000): 226-227.

Ciobanu, Vasile, Ionel Cândea; Sârbu, Valeriu, Istoricul oraşului Brăila. Din cele mai vechi timpuri până la 1540, Muzeul Brăilei, Brăila, 1993 (Biblioteca Istros 6) 94 p. + XLIV pl., 3, nr. 1-2 (1995): 220-221.

Ciobanu, Vasile, Schäßburg. Bild einer siebenbürgischen Stadt. Hrsg. von Hans-Heinz Brandsch, Heinz Heltmann und Walter Lingner, Wort und Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1994, 383 p., 240 ilustraţii alb-negru şi 88 color, 3, nr. 1-2 (1995): 226-227.

Ciobanu, Vasile, Markus Oddey, Thomas Riis (coord.), Zukunft aus Trümmern. Wiederaufbau und Städtebau in Schleswig-Holstein nach dem zweiten Weltkrieg, (Viitor din ruine. Construcţia şi reconstrucţia oraşelor din Schleswig-Holstein după Al Doilea Război Mondial), Verlag Ludwig, Kiel, 2000, p. 324 p. + il., 8, nr. 1-2 (2000): 245-246.

Ciobanu, Vasile, Dumitru Stanciu, Monografia oraşului Fieni, 1532–2002, Editată de Primăria oraşului Fieni, 2002, IV + 812 p., il., 10, nr. 1-2 (2002): 225-227.

Ciobanu, Vasile, Atlas istoric al oraşelor din România. Seria C. Transilvania, Fascicula 2, Sebeş. Städtegeschichteatlas Rumäniens. Reie C. Transsylvanien, 2. Lieferung, Mühlbach. Text: Dan Dumitru Iacob (coordonator), Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai. Hărţi: Simona Bondor. Traducere: Sigrid Pinter, Gudrun-Liane Ittu. Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, XIV + 14 p. + 9 planuri +2 il., 12, nr. 1-2 (2004): 180-181.

Ciobanu, Vasile, Cisnădie. Heltau. Album monografic. Elaborat de Eugen Străuţiu şi Marius Halmaghi. Editat cu prilejul a 800 de ani de atestare documentară a localităţii Cisnădie, Editura Etape, s.l., [Sibiu], 2004, 136 p., il., h., 14, nr. 1 (2006): 192-193.

Ciobanu, Vasile, Uniunea Arhitecţilor din România, Arhitecţi în timpul dictaturii. Amintiri, coordonator: Viorica Iuga-Curea, [Bucureşti], Editat de SIMETRIA, 2005, 220 p. il., 14, nr. 1 (2006): 200-201.

Ciobanu, Vasile, Lucia Cornea, Contribuţii la o istorie a oraşului Salonta în perioada interbelică. 1919–1945, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2005, 240 p., il., 14, nr. 2 (2006): 401-402.

Ciobanu, Vasile, Uniunea Arhitecţilor din România, Arhitecţi în timpul dictaturii. Amintiri, coordonator: Viorica Iuga-Curea, [Bucureşti], Editat de SIMETRIA, 2005, 220 p. il., 14, nr. 1 (2006): 200-201.

Ciobanu, Vasile, Josef Wolf, Entwicklung der ethnischer Struktur der Banats 1890–1992. Development of Structure in the Banats 1890–1992, Wien, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut, 2004, 470 p. + 4 h., 14, nr. 2 (2006): 405-407.

Ciobanu, Vasile, Dănuţ Doboş (coord.), Stela Cheptea, Anton Despinescu, Fabian Doboş, Tereza Sinigalia, Gheorghe Hereş, Cornel Cadar, Catedrala romano-catolică Iaşi, Editura Presa Bună, Iaşi, 2005, 302 [303] p., il., 15, nr. 1-2 (2007): 291-292.

Ciobanu. Vasile, Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Piteşti, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 215 p., il., 16, nr. 1-2 (2008): 265-266.

Ciobanu, Vasile, Harald Roth, Hermannstadt. Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen. Weimar: Wien: Böhlau Verlag: 2006, 233 p., 7 (2009): 341-342.

Ciobanu, Vasile, Alt-Schaessburg. Istorie. Patrimoniu, Sighişoara, 1 (2008): 255 [256] p., 2 (2009): 220 p., 18 (2010): 300-301.

Ciobanu, Vasile, Eugenia Greceanu, Ansamblul urban medieval Botoşani. Botoşanii care s-au dus. Ediţia a II-a revizuită şi adăugată, apărută sub îngrijirea lui Octavian Liviu Şovan. Iaşi: Casa Editorială Demiurg: 2009, 133 p. + 126 p. il. + 1 h., 18 (2010): 286-287.

Ciobanu, Vasile, Ioan Degău, Nicolae Brânda (coordonatori), Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I-IV. Oradea: Editura Primus: 2008, 2008, 2008, 2009, 808 + 985 + 957 + 1030 p., il., 18 (2010): 293-296.

Ciobanu, Vasile, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 20 (2006): 395 p., 21 (2007): 477 p., 22 (2008): 260 p. , 23 (2009): 341 [344] p., 18 (2010): 297-300.

Ciobanu, Vasile, Corneliu Crăciun, Viaţa cotidiană în Oradea interbelică. Editura Primus: Oradea, 2010, 272 p. + 1 h., 19 (2011): 247-249.

Ciobanu, Vasile, Arne Franke, Städte im südlichen Siebenbürgen. Zehn kunsthistorische Rundgänge, mit historische Einführungen von Harald Roth, Potsdam, Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2010, 360 p.+2 h., 20 (2012): 294-295.

Ciocanu, Sergius, Teodor Octavian Gheorghiu, Aşezări umane. Vol. I. Repere teoretice şi istoria timpurie a Orientului Mijlociu şi Apropiat. Timişoara: Editura Art Press: 2009, 200 p., 18 (2010): 281-282.

Constantinov, Valentin, Dan Bădărău, Ioan Caproşu, Iaşii vechilor zidiri, până la 1821, ediţia a II-a revăzută, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2007, 404 p., 16, nr. 1-2 (2008): 262-263.

Cornea, Lucia, Kincses Károly, Sándor P. Tibor, Fotó. Város. Történet (Fotografie. Oraş. Istorie), Magyar Fotográfiai Múzeum – Fövárosi „Szabó Ervin” Könyvtár, Budapest, 1998, 278 p., 7, nr. 1-2 (1999): 213-214.

Crăciun, Cornel, Câmpia Turzii. Studiu monografic. Partea I, Societatea Culturală „Câmpia Turzii – 775”, 1994, 158 p. + 18 fig., 3, nr. 1-2 (1995): 224.

Crăciun, Cornel, Istoria oraşului Oradea, coordonatori Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun, Oradea, Editura Cogito, 1995, 519 p., 4, nr. 1-2 (1996): 203-204.

Crăciun, Cornel, Lucia Cornea, Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea (1852–1950), Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, 188 p. + 37 il. alb-negru, 8, nr. 1-2 (2000): 247.

Crăciun, Cornel, Adriana Ioniuc, Rolul muzeelor în România interbelică, Editura „Junimea”, Iaşi, 1998, 170 p., 8, nr. 1-2 (2000): 250-251.

Crăciun, Cornel, ***Brăila modernă, cărţi poştale ilustrate – colecţia Valeriu Avramescu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2006, 202 p., 15, nr. 1-2 (2007): 295.

Crîngaci, Maria-Emilia, Vlad Ghimpu, Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia. Monografie, Editura „Tyragetia”, Chişinău, 2000, 220 p. + 13 il., 8, nr. 1-2 (2000): 228-229.

Crîngaci, Maria-Emilia, Teodor Octavian Gheorghiu, Cetăţile oraşelor. Apărarea urbană în centrul şi estul Europei în evul mediu / Fortified Towns. Urban Defense in Medieval Central and Eastern Europe, Bucureşti, Editura „Simeria”, 2000, 214 p., 8, nr. 1-2 (2000): 231-233.

Crîngaci, Maria-Emilia, ***Documente privind istoria oraşului Sibiu (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt), Vol. II Comerţ şi meşteşuguri în Sibiu şi în cele şapte scaune, 1224–1579. Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen 1224–1579, ediţie îngrijită de Monica Vlaicu, Sibiu, Heidelberg, Editura hora, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 2003, 580 p., 11, nr. 1-2 (2003): 237-239.

Crîngaci-Ţiplic, Maria-Emilia, Anton E. Dörner, Urkunden und Chroniken über die Geschichte der Stadt und des Stuhls Broos, Vol. I: 1200–1541, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2002, 248 p., 11, nr. 1-2 (2003): 236-237.

Derer, Hanna, Paul Niedermaier, Städte, Dörfer, Baudenkmäler. Studien zur Siedlungs- und Baugeschichte Siebenbürgens (Oraşe, sate şi monumente istorice. Studii despre istoria aşezărilor şi a arhitecturii din Transilvania). Köln: Weimar: Wien: Böhlau Verlag: 2008, 470 p., il., h., 17 (2009): 339-340.

Diaconu, Petre, Ionel Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XV-lea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 1995, X + 328 p., 5, nr. 1 (1997): 145-147.

Dogaru, Maria, Documente privind dezvoltarea industriei în oraşul Bucureşti, vol. I, 1856–1933. Ediţie de documente întocmită de: dr. Vasile Manole, Mihaela Bădescu, Elena Ciucă, Bucureşti, 1991, 1, nr. 1 (1993): 116.

Dogaru, Maria, Slobozia 400. Studii şi comunicări monografice. Coordonatori Alexandru Vlădăreanu şi Gabi Ionaşcu, Slobozia, 1994, 218 p., 4, nr. 1-2 (1996): 208-210.

Dogaru, Maria, Aradul – oraşul de pe Mureş. Ghid turistic de buzunar, Arad, 1995, 61 p., 4, nr. 1-2 (1996): 210-211.

Dogaru, Maria; Ratcu, Ileana-Maria, Analele Brăilei, serie nouă, an I, nr. 1, Brăila, 1993, 570 p., 2, nr. 2 (1994): 231-233.

Fodor, János, Marosvásárhely történetéből 2.Új- és legújabbkori tanulmányok. Összeállította és sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor, Novák Csaba Zoltán. Marosvásárhely: Mentor kiadó, 2007, 273 p. [Pagini din istoria oraşului Târgu-Mureş. Vol. 2. Studii din epoca modernă şi contemporană. Editori: Pál-Antal Sándor şi Novák Csaba Zoltán. Târgu-Mureş: Editura Mentor, 2007, 273 p.], 19 (2011): 234-236.

Gheorghe, Viorel, Valeriu Nicolescu (coordonator), Centenar Palatul Comunal, Buzău, 2003, 84 p., 14, nr. 2 (2006): 403-404.

Gheorghe, Viorel, Gheorghe Petcu, Municipiul Buzău. Album monografic, Editura Alpha MDN, Buzău, 2003, 165 p., 14, nr. 2 (2006): 400-401.

Gheorghe, Viorel, Gheorghe Petcu (coordonator), Constantin I. Stan, Doina Ciobanu, Constanţa Tănase, Doina Filoti, Municipiul Buzău. Monografie, Editura Alpha MDN, Buzău, 2002, 255 p., 14, nr. 2 (2006): 398-400.

Gheorghe, Viorel, Eugen Paveleţ, Ploieştii de ieri... Ploieştii de azi. Past and Present: the City of Ploieşti in the Mirror of Time, Editura Musica Viva, Ploieşti, 2004, 84 p., 14, nr. 2 (2006): 402-403.

Ignat, Cosmin, Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 395 p., 20 (2012), p. 291-293.

 Gheorghiu, Teodor Octavian, Karl Gruber, Forme et caractère de la ville allemande, Bruxelles, Archives d’arhitecture moderne, 1985, 1, nr. 1 (1993): 118.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Morphologie urbaine et parcellaire, édite par Pierre Merlin, (éditeurs associés: Ernesto d’Alfonso, Françoise Choay,), Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1988, 1, nr. 1 (1993): 117.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen, im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die Entwicklung vom Anbeginn bis 1241. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 1996, 324 p. inclusiv aparatul critic şi planşe, 5, nr. 1 (1997): 147-148.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Paul Niedermaier (text), Reinhold Gutt, Simona Bondor (cartografie), Atlas istoric al oraşelor din România, Seria C, Transilvania, fascicula I, Sighişoara, Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe C Transsylvanien, 1. Lieferung, Schässburg, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000, 24 p. + 11 planşe, 8, nr. 1-2 (2000): 233-234.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Mariana Şlapac, Cetatea Albă. Studiu de arhitectură medievală militară, Editura „Arc”, Chişinău, 1998, 210 p., 8, nr. 1-2 (2000): 230-231.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Paul Niedermaier, Städtebau im Mittelalter, Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1242–1347)[Urbanism în Evul Mediu. Transilvania, Banat şi Crişana (1242–1347)], Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 2002, 296 p., incluzând şi planşele, 10, nr. 1-2 (2002): 215-217.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Teze de doctorat cu subiecte direct şi indirect legate de istoria oraşelor, 11, nr. 1-2 (2003): 247-251.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Paul Niedermaier, Städtebau im Spätmittelalter-Siebenbürgen, Banat und Kreischgebiet (1348–1541), Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien, 2004, 306 p. (213 il. incluse în text), 14, nr. 1 (2006): 185-187.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Mihai Opriş, Timişoara. Monografie urbanistică. Vol I. Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice a Timişoarei. Timişoara: Editura Brumar: 2007, 121 p. (incluzând aparatul critic, planşele şi traducerile), 17 (2009): 348-351.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Trei noi cărţi dedicate istoriei Timişoarei, 17 (2009): 351-354.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Gheorghe Lanevschi, Aradul vremurilor de mult apuse. 1834–1914. Cluj-Napoca: Editura Polis: 2005, 221 p., 17 (2009): 356-358.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Mariana Şlapac, Arta urbanismului în Republica Moldova. Privire de ansamblu. Chişinău: Academia de Ştiinţe a Moldovei: 2008, 272 p., 18 (2010): 291-292.

Gheorghiu, Teodor Octavian, Două republicări mult aşteptate: Eugenia Greceanu – Ansamblul urban medieval Piteşti şi Ansamblul urban medieval Botoşani, 19 (2011): 229-232.

Glück, Eugen, Lestyán Ferenc, Megszentelt Kövek. A közepkori erdélyi püspökseg templomai. 1100 templomképpel (Pietre sfinţite. Bisericile medievale ale Episcopiei din Transilvania. Cu 1100 imagini ale bisericilor), vol. 1, Cluj, Editura Gloria, 1996, 444 p., vol. II, 488 p., 6, nr. 1-2 (1998): 199-200.

Guttmann, Szábolcs, Lucrările seminarului naţional „Zone istorice urbane. Delimitare, gestiune, politici de revitalizare”, Alba Iulia (5–7 noiembrie 1992), coordonatori: arh. Eugenia Mărginean, dr. Vasile Moga, Alba Iulia, 1993, 151 p. + 16 p. ilustraţii, 2, nr. 2 (1994): 233-236.

Guttmann, Szábolcs, Alexandru Avram; Ioan Bucur, Denkmaltopographie Siebenbürgen. Stadt Hermannstadt 5.1.1. Stadt Hermannstadt. Die Altstadt. Herausgegeben von Christoph Machat, Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Sibiu. Centrul istoric. Editat de Christoph Machat, Rheinland-Verlag GmbH, Köln, 1999, 452 p. + ilustraţii + 2 hărţi, 8, nr. 1-2 (2000): 234-235.

Hanganu, Liliana-Nicoleta, Domenico Caselli, Cum au fost Bucureştii odinioară. Text, note şi comentarii de Oliver Velescu, SILEX S.R.L., Bucureşti, 1994, 144 p., 3, nr. 1-2 (1995): 223.

Hriban, Cătălin, Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău, reşedinţă voievodală, Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău, Bacău, 1996, 100 p. + 51 fig., 5, nr. 1 (1997): 149-150.

Iacob, Dan Dumitru, Mihai Ciobanu, Alexandru Andronic, Petru Necula (colectiv redacţional), Cronica Vasluiului. Documente, locuri, oameni, fapte, Publirom, f. 1., 1999, 538 p., 8, nr. 1-2 (2000): 238-245.

Iacob, Dan Dumitru, Narcis Dorin Ion, Castele, palate şi conace din România, vol. I, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, 406 p. + 24 planşe cu il., 10, nr. 1-2 (2002): 218-221.

Iacob, Dan Dumitru, The Kretzulescu Palace and its Surroundings. Yesterday and Today, [Palatul Kretzulescu şi împrejurimile sale. Ieri şi astăzi], research and text by Leland Conley Barrows, Cezara Mucenic, Oliver Octavian Velescu, contemporary photographs by Dan Ioan Dinescu, UNESCO-CEPES, Bucharest, 2002, 156 p., 10, nr. 1-2 (2002): 221-223.

Iacob, Dan Dumitru, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, XV, Muzeul Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2001, 384 p., 11, nr. 1-2 (2003): 251-253.

Iacob, Dan Dumitru, Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 596 p., 12, nr. 1-2 (2004): 173-175.

Iacob, Dan Dumitru, Cezara Mucenic, Străzi, pieţe, case din vechiul Bucureşti, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004, 136 p., 12, nr. 1-2 (2004): 185-187.

Iacob, Dan Dumitru, Studii şi articole privind istoria oraşului Huşi, vol. I., coord. Costin Clint şi Mihai Rotaru, Editura Sfera, Bârlad, 2005, 358 p., 14, nr. 1 (2006): 191-192.

Iacob, Dan Dumitru, Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16-19. Században [Izvoarele istoriei oraşelor. Ardealul şi Partium-ul în secolele XVI–XIX], Szerkesztette [coordonatori]: Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária, Nyomta a Kapitális Kft., Debrecen, 2005, 398 p., 14, nr. 2 (2006): 392-394.

Iacob, Dan Dumitru, Dr. arh. Andrei Pănoiu, Arhitectura românească veche. Arhitectura şi sistematizarea aşezărilor din Argeş şi Muscel. Sec. XVIII–XIX, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Argeş, s.l., 2004, 158 p., 14, nr. 1 (2006): 190-191.

Iacob, Dan Dumitru, Pál Judit, Armenii în Transilvania. Contribuţii la procesul de urbanizare şi dezvoltare economică a provinciei / Armenians in Transylvania. Their Contribution to the Urbanisation and the Economic Development of the Province, Translated by Bogdan Aldea, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2005, 174 p. + 68 il., 14, nr. 2 (2006): 396-398.

Iacob, Dan Dumitru, Costin Clit, Biserica Sfântul Gheorghe din Huşi, Editura Sfera, Bârlad, 2006, 110 p., 15, nr. 1-2 (2007): 292-293.

Iacob, Dan Dumitru, Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureştilor (20 septembrie 1459–31 decembrie 1989): zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Editura Compania, Bucureşti, 2007, 896 p., 16, nr. 1-2 (2008): 264-265.

Iacob, Dan Dumitru, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, Ioan Caproşu, ed. Vol. VIII, Acte interne (1781–1790), vol. IX, Acte interne (1791–1795) şi vol. X, Acte interne (1796–1800). Iaşi: Editura „Dosoftei”: 2006, 2007, 2007, 928 + 668 + 706 p., 17 (2009): 342-344.

Iacob, Dan Dumitru, Iaşi – memoria unei capitale, Gheorghe Iacob coord., Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”: 2008, 540 p., 17 (2009): 344-347.

Iacob, Dan Dumitru, Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820–1845). Vol. I. Ţinutul Romanului, Partea 1 (1820), Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru ed., Iaşi: Editura StudIS: 2008, 266 p. 17 (2009): 354-356.

Iacob, Dan Dumitru, Studii şi articole privind istoria oraşului Huşi, Costin Clit şi Mihai Rotariu, coord., tom. II, Bârlad: Editura Sfera: 2009, 544 p., 18 (2010): 301-303.

Iacob, Dan Dumitru, Laurenţiu Rădvan, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities. Brill: Leiden, Boston, 2010, 613 p., 19 (2011): 223-225.

Iacob, Dan Dumitru, Magyar várostörténeti atlasz 1. Sopron / Hungarian Atlas of Historic Towns No. 1. Sopron. Ferenc Jankó, Jószef Kücsán şi Katalin Szende, cu contribuţia lui Dávid Ferenc, Károly Goda şi Melinda Kiss. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára / Sopron Archives of Győr-Moson-Sopron, 2010, 88 p. + 23 pl., 19 (2011): 225-228.

Iacob, Dan Dumitru, Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu: sfârşitul secolului al XIII-leaînceputul secoului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, 658 p., XX (2012): 296-297.

Ignat, Cosmin, Maria Crîngaci Ţiplic, „Oaspeţii germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie şi arhitectură (secolele XII-XIII), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 395 p., 20 (2012), p. 291-293.

Iliescu, Cătălina-Elena, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. III, Acte interne (1691–1725), editate de Ioan Caproşu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000, 736 p., 8, nr. 1-2 (2000): 227-228.

Ittu, Constantin, Maria Dogaru, Din heraldica României, Bucureşti, Editura JIF, 1994, 199 p + XCII planşe color, 4, nr. 1-2 (1996): 211-212.

Ivănescu, Sorin D., Victor Spinei, Moldova în secolele XI–XIV, Chişinău, Editura Universitas, 1994, 495 p., 3, nr. 1-2 (1995): 218-220.

Ivănescu, Sorin D., Pavel Cocîrlă, Târgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală, sec. XV–XVIII, Chişinău, Editura Universitas, 1991, 188 p., 3, nr. 1-2 (1995): 221-222.

Juan-Petroi, Constantin, Petru Bona, Biserica medievală din Caransebeş, Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Caraş-Severin şi Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, 1993, 108 p. + 5 foto + 19 pl. + 1 pl. color, 5, nr. 2 (1997): 280-282.

Lakatos, Artur, „A Világváros”. Budapest két századfordulón [“O metropolă”. Budapesta la două răscruci de milenii], Barta Györgyi, Keresztély Krisztina, Sipos András (eds.), Budapest, Napvilág Kiadó, 2010, 373 p., 20 (2012): 306-308.

Lascu, Stoica, Valentin Ciorbea, Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III, Editura Europolis, Constanţa, f. a. [1994], 280 p., 3, nr. 1-2 (1995): 225.

Magdeş, Marius, Traian Valentin Poncea, Geneza oraşului medieval românesc în spaţiul extracarpatic (secolele X–XIV), Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 1999, 288 p., 9, nr. 1-2 (2001): 213-215.

Manea, Nadia, Mihaela Tone, Cristian Păunescu, Istoria Băncii Naţionale a României în date 1880–1914. Cuvânt înainte de Mugur Isărescu, vol. I, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2005, 470 p., 14, nr. 1 (2006): 193-196.

Marcu Istrate, Daniela, Petre Beşliu Munteanu, Spitalul medieval din Sibiu. Sibiu: Honterus: 2008. 86 p. + 15 pl. + 36 il., 18 (2010): 287-289.

Măndescu, Dragoş, Radu Iacob-Morteni, Mădălina Ţibrian Cuceanu, Oraşul Costeşti. Pagini de monografie. Editura Universităţii din Piteşti: Piteşti, 2009, 256 p., 19 (2011): 237-244.

Măndescu, Dragoş, Spiridon Cristocea, Elena Rotaru, Romeo Maschio, Piteştiul de altădatăo istorie ilustrată, Piteşti, Editura Ordessos, 2011, 250 p., 20 (2012): 301-304.

Mihai, Nicoleta, Adrian Rezeanu, Toponimie bucureşteană, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Ligvistică „Iorgu Ioardan – Al. Rosetti”, Bucureşti, 2003, 222 p., 14, nr. 1 (2006): 196-200.

Mitrache, Ofelia, Virgil Birou, Revoluţia de la 1848 în Caraş. Ediţie îngrijită de prof. Constantin Juan-Petroi, Editura Mirton, Timişoara, 2002, 100 p., 11, nr. 1-2 (2003): 241-243.

Moaşa Nazare, Ruxandra, Vieţi paralele în secolul XX. Istorie orală şi memorie recentă în Ţara Bârsei, coordonatori Florentina Scârneci, Ştefan Ungurean, Braşov, Editura Phoenix, 2002, 298 p., 10, nr. 1-2 (2002): 227-228.

Moaşa Nazare, Ruxandra, Nicolae Pepene, Victor Ştefănescu, Bogdan-Florin Popovici, Florina Rusu, Râşnov, o istorie în imagini, Braşov, Editura Suvenir, 2006, 136 p., 16, nr. 1-2 (2008): 276-277.

Moldovan, Iulia, Stela Cheptea, Un oraş medieval – Hârlău, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2000, 290 p., 8, nr. 1-2 (2000): 229-230.

Nazare, Ruxandra, Gabriela Rădulescu, Bistriţa – o istorie urbană. Oraşul medieval, Bistriţa, Editura Charmides, [2009], 110 p., il., 20 (2012): 293-294.

Niedermaier, Paul, ***Le réseau urbain en Belgique dans une perspective historique (1350–1850). Un approche statistique et dynamique / Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350–1850). Een statistische en dynamische benadering.15-ème Colloque International, / 15 de Internationaal Colloquium. Spa, 4-6 sept. 1990 – Actes / Handelingen. Crédit Communal / Gemeentekrediet. Colecţia de istorie, Seria a 8-a, Nr. 86, Bruxelles / Brussel 1992, 527 p. + ilustraţii şi tabele, 1, nr. 2 (1993): 223.

Niederameier, Paul, Marie Bach, Ole Degn, Poul Strømstad, Scandinavian Atlas of Historic Towns; No. 7, Denmark, Køge 1500–1950. Danish Committee for Urban History, Odense University Press, Odense, 1993, 106 p. (incluzând figuri şi tabele), 27 planşe, 1, nr. 2 (1993): 224-225.

Niedermaier, Paul, Pál Judit, Procesul de urbanizare în scaunele secuieşti în secolul al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, 490 p., 8, nr. 1-2 (2000): 237-238.

Ojică, Paul Daniel, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. IV, Acte interne (1726–1740), editate de Ioan Caproşu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2001, 656 p., 9, nr. 1-2 (2001): 219-221.

Olteanu, Carmen-Florentina, Carmen Manaţe, Sami Fiul, Viorica Oprea, Comunitatea evreilor din Braşov secolele XIX–XX, Editura Transilvania Expres, 2007, 271 p. + planşe, 15, nr. 1-2 (2007): 293-294.

Pál, Judit, Torda város tanácsi jegyzökönyve 1603–1678 (Protocolul sfatului oraşului Turda, 1603–1678), red. Wolf Rudolf. (Erdélyi Történelmi Adatok, VI. 1.), Kolozsvár, 1993, 100 p., 2, nr. 1 (1994): 100-101.

Pál, Judit, Leonardo Benevolo, La Città Nella Storia D´Europa, Roma – Bari, 1993, 245 p. + 69 fotografii, 3, nr. 1-2 (1995): 227-228.

Pál, Judit, Radu Manolescu, Oraşul medieval în Europa apuseană, Bucureşti / Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, 1990, 342 p., 1, nr. 2 (1993): 224.

Pál, Judit, Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles Published up to 1992, edit. Lars Nilsson, Stockholm, 1994, 123 p., 2, nr. 2 (1994): 238-239.

Pinter, Zeno, Nicolae Branga, Asociaţii de meseriaşi, bancheri şi negustori în Dacia Romană, Editura Universităţii, Sibiu, 1995, 110 p. + 10 fig., 3, nr. 1-2 (1995): 217-218.

Pop, Virgil, Emil-Ioan Emandi, Mihai-Ştefan Ceauşu, Să nu dărâmi dacă nu ştii să zideşti (Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava, 1388–1988), Editura „Glasul Bucovinei”, Rădăuţi – Iaşi, 1991, 420 p. + 14 figuri în afara textului, 2, nr. 1 (1994): 97.

Popovici, Ioan; Cristea, Eugen, Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului. 1388–1918, vol. I. Ediţie de documente întocmită de: Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu, Gavril Irimescu, Bucureşti, 1989, 861 p., 1, nr. 1 (1993): 114-115.

Racoviţan, Mihai, Târnăveni – cercetare monografică. 1278–2003, coordonator Nicolae Victor Fola, s.n., 2003, 334 p. + 1 h., 11, nr. 1-2 (2003): 245-247.

Radoslav, Radu, Christopher Alexander, Hajo Neis, Artemis Anninou, Ingrid King, A New Theory of Urban Design, New-York – Oxford, 1987, 1, nr. 1 (1993): 118-119.

Radu, Gheorghe, Istoria oraşului Roman (1392–1992), redactor coordonator Gheorghe David. Societatea culturală „Roman-600”, Roman, 1992, 414 p., 1, nr. 2 (1993): 227-228.

Ratcu, Ileana-Maria, Gheorghe Leahu, Bucureşti – Arhitectură şi culoare, Editis şi Apimondia, Bucureşti, 1992, 32 p. + 101 imagini, cu o prefaţă de Vasile Drăguţ, 2, nr. 1 (1994): 98-99.

Ratcu, Ileana-Maria, Bucureşti. Ce, Unde, Când (What, where, when – was, wo, wann), 1994, January, vol. 1, nr. 1, 2, nr. 1 (1994): 101-102.

Rădvan, Laurenţiu, Documente statistice privitoare la oraşul Iaşi, editate de Ioan Caproşu şi Mihai Răzvan Ungureanu, vol. II (1824–1828), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, 610 p., 7, nr. 1-2 (1999): 203-204.

Rădvan, Laurenţiu, Gheorghe Părnuţă; Ştefan Trâmbaciu, Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung-Muscel, vol. I, Bucureşti, Editura „Semne”, 1999, 430 p., 7, nr. 1-2 (1999): 204-207.

Rădvan, Laurenţiu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I, Acte interne (1408–1660), editate de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 1999, 688 p., 8, nr. 1-2 (2000): 225.

Rădvan, Laurenţiu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. V. Acte interne (1741–1755), editate de Ioan Caproşu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2001, 1266 p., 11, nr. 1-2 (2003): 240-241

Rădvan, Laurenţiu, Atlas istoric al oraşelor din România, seria A, Moldova, fascicula 1, Suceava, Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe A, Moldau, 1. Suceava (Suczawa); text: Victoria Paraschiva Batariuc, Teodor Octavian Gheorghiu, Dan Dumitru Iacob, Mircea D. Matei (coord.), hărţi: Simona Bondor; traducere: Sigrid Pinter, Winfried Ziegler; Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005, XIX + 19 p. + 9 planşe (8 hărţi şi o stampă), 14, nr. 1 (2006): 187-188.

Rădvan, Laurenţiu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. VI, Acte interne (1756–1770), editate de Ioan Caproşu, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2004, 1000 p., 14, nr. 1 (2006): 188-190.

Rădvan, Laurenţiu, Gheorghe I. Cantacuzino, Începuturile oraşului Câmpulung şi curtea domnească. Aspecte ale civilizaţiei urbane la Câmpulung, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, 237 p. (89 planşe), 20 (2012): 297-299.

Rădvan, Laurenţiu, Simion Câlţia, Aşezări urbane sau rurale? Oraşele din Ţările Române de la sfârşitul secolului al XVII-lea la începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 467 p., 20 (2012): 299-301. 

Roşiu, Liliana, Teodor O. Gheorghiu, Locuire şi neaşezare, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, 190 p. text, 78 p. il., 10, nr. 1-2 (2002): 223-225.

Roşiu, Liliana; Miklósik, Elena, Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara. Monografie, Editura Mirton, Timişoara, 2002, 572 p., 11, nr. 1-2 (2003): 243-245.

Spânu, Alin, Monumentul XII. Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul – tradiţie şi viitor, ediţia a XII-a, Iaşi-Chişinău, 2010, vol. I-II. Coordonatori: Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim şi Sorin Iftimi, Iaşi, Editura Doxologia, 2011, 286 + 502 p., 20 (2012): 308-310.

Spânu, Anda-Lucia, Eugen Străuţiu, Sibiul între medieval şi modern, Sibiu, Editura „Etape”, 2000, 308 p., 8, nr. 1-2 (2000): 236-237.

Spânu, Anda-Lucia, Radu Olteanu, Bucureştiul în date şi întâmplări, Bucureşti, Editura Paideia, 2002, 512 p., 10, nr. 1-2 (2002): 217-218.

Spânu, Anda-Lucia, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, XVI, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2002, 283 p., 11, nr. 1-2 (2003): 254-255.

Spânu, Anda-Lucia, Bild und Wahrnehmung der Stadt [Imaginea şi percepţia oraşului] herausgegeben von Ferdinand Opll im Auftrag des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung und dem Ludwig – Bolzmann – Institut für Stadtgeschichtsforschung, Linz, 2004, 340 p., 12, nr. 1-2 (2004): 178-180.

Spânu, Anda-Lucia, The Romanian World in Images. XV–XIX Centuries, Interactive CD-ROM / Lumea românească în imagini. Secolele XV–XIX, CD-ROM interactiv, Text & legends / text şi legende: Cătălina Macovei; Photograph credits / Sursă de imagini: Biblioteca Academiei Române; Image processing / Prelucrare imagini: Roxana Enciu; Grafic design / Concepţie grafică: Silvia Gugu, Gabriel Nicula; English version / Varianta engleză: Tudor Şoiman; Programming / Programare: Constantin Coşoiu; Project coordinators / Coordonatori de program: Arpad Harangozo, Ovidiu Morar, NOI Media Print, Bucureşti, [2004], 12, nr. 1-2 (2004): 187-191.

Spânu, Anda-Lucia, Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII. Studii şi documente, editor Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2006, 272 p., 14, nr. 2 (2006): 391-392.

Spânu, Anda-Lucia, Monumentul, VII, Lucrările simpozionului naţional Monumentul – tradiţie şi viitor, Ediţia a VII-a. Iaşi, 2005, volum coordonat de Silviu Văcaru şi Aurica Ichim, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, 592 p., 14, nr. 2 (2006): 404-405.

Spânu, Anda-Lucia, Academia Română, Comisia de Istorie a Oraşelor din România, Atlas istoric al oraşelor din România, Seria B, Ţara Românească, Fascicula 2 – Câmpulung / Städtegeschichteatlas Rumäniens, Reihe B, Walachei, 2. Lieferung – Langenau, text: Gheorghe I. Cantacuzino, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord.), Carmen Oprescu; hărţi: Mariana Vlad; traducere: Sigrid Pinter, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2008, XVIII + 18 p. + 8 hărţi + o litografie, 16, nr. 1-2 (2008): 261-262.

Spânu, Anda-Lucia, Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, editor Laurenţiu Rădvan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 362 p. 16, nr. 1-2 (2008): 272-274.

Spânu, Anda-Lucia, Istoria oraşului Oradea, Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun, coord. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Oradea: Editura Arca: 2007, 510 p. + XXXI p. fotografii color,  17 (2009): 347-348.

Spânu, Anda-Lucia, Gudrun-Liane Ittu, Scurtă istorie a Muzeului Brukenthal. Alba Iulia: Editura Altip: 2008, 120 p. + 31 planşe, 17 (2009): 360-363.

Spânu, Anda-Lucia, Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Topografia monumentelor din municipiul Bistriţa. Centrul istoric, Cluj-Napoca: Editura Accent: 2008, 254 p., il., 18 (2010): 282-283.

Spânu, Anda-Lucia, Sorin Radu, Vasile Ciobanu şi Radu Racoviţan (coord.), Călimăneşti. Monografie istorică şi etnografică. Bucureşti: Editura Spandugino: 2009, 418 p. + 22 p. il. color, 18 (2010): 283-286.

Spânu, Anda-Lucia, Bucureşti − 550 de ani de la prima atestare documentară 1459–2009. Coordonator Radu Olteanu. Texte de Constantin Rezachevici, Adrian-Silvan Ionescu, Emanuel Bădescu, Cezara Mucenic, Adrian Majuru. Editat de ArCub – Centrul de proiecte culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti, [2009], 290 p., il., 19 (2011): 244-246.

Spânu, Anda-Lucia, Liliana Popa, Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi şi tiparniţe, bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în mărturii documentare. Hermannstadt / Sibiu: Schiller Verlag / Editura Schiller, 2010, 376 p., 19 (2011): 246-247.

Spânu, Anda-Lucia, BRĂILA 1711 [Ionel Cândea, Brăila 1711. Documente şi studii, Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2011, 252 p.; Mihai Maxim, Brăila 1711. Noi documente otomane, Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2011, 122 p.], 20 (2012): 304-306.

Spinei, Victor, Archeologičeskie Issledovanija v Starom Orchee (Cercetările arheologice de la Orheiul Vechi), sub redacţia lui P.P. Bârnea (redactor principal), N. P. Telnov (redactor principal adjunct), T.F. Riaboj, R. A. Rabinovici, V. D. Gukin (secretar de redacţie), Editura Ştiinţa, Chişinău, 1991, 159 p., 1, nr. 2 (1993): 225-227.

Spinei, Victor, Alexandru Artimon, Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV–XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud), Editura „Documentis”, Bacău–Iaşi, 1998, 292 p., inclusiv 111 fig., 7, nr. 1-2 (1999): 208-211.

Spinei, Victor, Gorod Bolgar. Remeslo metallurgov, kuznetzov, litejščikov (Oraşul Bolgar. Meşteşugul metalurgiştilor, fierarilor, turnătorilor), sub red. G.A. Fedorov-Davâdov, Editura Institutului de Limbă, Literatură şi Istorie „G. Ibraghimov” al Academiei de Ştiinţe a Tatarstanului, Kazan, 1996, 316 p., 5, nr. 2 (1997): 282-284.

Spinei, Victor, Vera Antonova, Shumen i Shumenskata krepost (Şumenul şi cetatea de la Şumen), Editura Antos, Şumen, 1995, 148 p. + 116 fig., 5, nr. 2 (1997): 284-285.

Tabuncic, Sergiu, Pavel Bârnea, Oraşul medieval în Moldova (secolul XV–primul sfert al secolului al XVI-lea), Chişinău, 1997, 82 p., cu o hartă în text, 7, nr. 1-2 (1999): 211-213.

Tanase, Michel, Charles Higounet, Les Allemands en Europe centrale et orientale au Moyen Age, Paris, Aubier (Collection historique), 1989, 454 p., 2, nr. 1 (1994): 99-100.

Teodorescu, Virgiliu, Corneliu Tamaş Istoria oraşului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Editura „Antim Ivireanul”, 1994, 359 p., 4, nr. 1-2 (1996): 205-207.

Teodorescu, Virgiliu, Arh. Lidia Anania, arh. Cecilia Luminea, arh. Ana Nina Prosan, arh. Lucia Stoica, arh. Neculai Ionescu-Ghinea, Bisericile osândite de Ceauşescu – Bucureşti, 1977–1989, Editura „Anastasia”, [Bucureşti], 1995, 222 p., 4, nr. 1-2 (1996): 207-208.

Teodorescu, Virgiliu Z., Gheorghe Leahu, Bucureştiul dispărut, Edit. „Arta Grafică”, Bucureşti, 1995, 136 p. + 49 pl. + 3 pl. color, 5, nr. 2 (1997): 279-280.

Teodorescu, Virgiliu Z., Aurel Teodorescu, Alexandru şi Maria Mulţescu, Monumente istorice din judeţul Argeş – Destin şi viitor 2000, editate prin grija Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Argeş, 2000, 80 p. + il., 8, nr. 1-2 (2000): 247-249.

Teodorescu, Virgiliu Z., Ştefan Manciulea, Istoria Blajului. Monografie istorică şi culturală, Editura „Astra” – Despărţământul „Timotei Cipariu”, Blaj, 2001. Volum îngrijit şi prefaţat de Mircea Popa, 160 p. + 5 pl., 9, nr. 1-2 (2001): 221-225.

Ţiplic, Ioan Marian, Despina Tsourka-Papastahi, Ή έλληνική έμποςική κομπαυία τού Σιμπιού Τςαυσνλβανίας 1636–1848. Όγάνωσις καί δίκαιο (La Compagnie des marchands grecs de Sibiu en Transylvanie, 1636–1848. Organisation et Droit), Thessaloniki, 1994 p., 5, nr. 1 (1997): 150-151.

Ţiplic, Ioan Marian, Mircea D. Matei, Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească, Iaşi, Editura Helios, 1997, 272 p. + 1 h., 6, nr. 1-2 (1998): 195-196.

Ţiplic, Maria-Emilia, Atlas istoric al oraşelor din România. Seria A. Moldova. Fascicula 2. Siret / Städtegeschichteatlas Rumäniens. Reihe A. Moldau. 2. Lieferung. Sereth. Text: Victoria Paraschiva Batariuc, Şerban Dragomirescu, Dan Dumitru Iacob (coord. / Hrsg.). Hărţi / Karten: Mariana Vlad. Traducere / Übersetzung: Sigrid Pinter. Bucureşti: Academia Română. Comisia de Istorie a Oraşelor din România – Editura Enciclopedică, 2010, XII f. + VII pl., 19 (2011): 228-229.

Ţiplic, Maria-Emilia, Paul Lucian Brusanowski, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval. Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca, 2007, 257 p., 19 (2011): 232-234.

Velescu, Oliver, Cezara Mucenic, Bucureşti – un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, Bucureşti, Silex. Casa de Editură şi Impresariat, 1997, 82 p. + CXXII planuri şi planşe, 6, nr. 1-2 (1998): 200-203.

Velescu, Oliver, Silvia Kerim, Vedere din Parfumerie, Bucureşti, Editura Du Style, 1997, 160 p. + 20 foto, 6, nr. 1-2 (1998): 203-205.

Velescu, Oliver, Cercetări arheologice în Bucureşti, vol. V, Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2002, 154 p., 11, nr. 1-2 (2003): 233-236.

Velescu, Oliver, Dan. C. Mihăilescu, Bucureşti. Carte de bucăţi, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003, 152 p., 12, nr. 1-2 (2004): 181-185.

Vlad, Mariana, Deutscher Historischer Städteatlas, Wilfried Ehbrecht, Peter Johanek und Jürgen Lafrenz, Hrsg. Nr. 1. Quedlinburg. Autoren: Ulrich Reuling (†) und Daniel Stracke. Kartographie: Thomas Kaling und Dieter Overhageböck. Redaktion: Daniel Stracke. Münster: Veröffentlichung des Instituts für vergleichende Städtegeschichte – Münster: 2006, 12 S. + 11 Tafeln, 18 (2010): 296-297.

Vlad, Mariana, Irish Historic Towns Atlas no. 15. Derry-Londonderry, by Avril Thomas [Editors: Anngret Simms, H.B. Clarke, Raymond Gillespie; Consultant Editor: J.H. Andrews; Cartographic Editor: Sarah Gearty; Editorial Assistant: Angela Murphy; Maps prepared in association with Ordnance Survey Ireland and the Ordnance Survey of Northern Ireland], Dublin, Royal Irish Academy, 2005, 45 p. + 23 Maps + 12 Plates, 14, nr. 2 (2006): 394-395.

Voina, Delia, Aurelia Cozma, Sibiul văzut de fotografi, Muzeul Naţional Brukenthal, Editura Altip, Alba Iulia, 2007, 76 p., 46 il., 16, nr. 1-2 (2008): 274-276.

Voina, Delia, Dorina Negulici, Nicuşor Dănuţ Ivănuş, Braşovul de altădată în colecţia Emil Fischer / Das ehemalige Kronstadt in Emil Fischer Sammlung. Braşov: Editura Ecran Magazin: 2006, 88 p., 17 (2009): 358-359.

Voina, Delia, Nicuşor Dănuţ Ivănuş, Sibiul de altă dată în colecţia Fischer, vol. I, Sibiu: 2006, 79 p.; vol. II, Sibiu: 2007, 105 p., 17 (2009): 359-360.

Zahariuc, Petronel, Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până în 1918, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1994, vol. I: 386 p.; vol. II: 398 p., 4, nr. 1-2 (1996): 204-205.

Ziegler, Winfried, Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Braşov şi Societatea de Studii Transilvane Heidelberg, Documente privind istoria oraşului Braşov, vol. IX: Documente de breaslă 1420–1580. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, Neunter Band: Zunfturkunden 1420–1580, ediţie îngrijită de Gernot Nussbächer şi Elisabeta Marin, Editura „Aldus”, Braşov, 1999, 460 p., 7, nr. 1-2 (1999): 207-208.

Ziegler, Winfried, PRO CIVITATE AUSTRIAE. Informationen zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich, ediţie nouă, nr. 4, 1999, 7, nr. 1-2 (1999): 214-215.

Ziegler, Winfried, Inschriften der Stadt Hermannstadt aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit (Inscripţiile oraşului Sibiu din evul mediu şi începutul epocii moderne), editate de Ioan Albu, Sibiu, Editura hora – Gundelsheim am Neckar: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg (Cercul de Studii Transilvane, Heidelberg), 2002, Seria: Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt (Izvoare pentru istoria oraşului Sibiu, vol. 3), 440 p., 9, nr. 1-2 (2001): 218-219.

Ziegler, Winfried, Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană Braşov şi Societatea de Studii Transilvane Heidelberg, Documente privind istoria oraşului Braşov, vol. VIII, fasc. 2: Annales ecclesiastici 1556 (1531)–1706 (1763), Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, Achter Band, Heft 2, Annales ecclesiastici 1556 (1531)–1706 (1763). Text: Julius Gross, ediţie îngrijită de Gernot Nussbächer, editor: Elisabeta Marin, Editura „Aldus”, Braşov; Societatea de Studii Transilvane, Heidelberg, 2002, 30 + 46 +528 p., 11, nr. 1-2 (2003): 239-240.

 

Cronica vieţii ştiinţifice

 

Bogdan Cătăniciu, Ioana, „Cartiere şi oraşe cu plan prestabilit”. Sesiunea de comunicări ştiinţifice de istorie a urbanismului Turnu-Severin, 23-24 aprilie 1994, 2, nr. 1 (1994): 104-105.

Ciobanu,Vasile, Colocviul: „Atlasul istoric al oraşelor din România. Coordonate şi repere”, 2, nr. 1 (1994): 107-108.

Ciobanu, Vasile, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a CIOR „Drumuri şi oraşe. Transporturile rutiere, feroviare şi navale în dezvoltarea oraşelor”, Bistriţa, 7–8 octombrie 1994, 2, nr. 2 (1994): 240-241.

Ciobanu, Vasile, A IV-a sesiune generală de comunicări ştiinţifice a CIOR: „Factorul militar în viaţa oraşului”, Giurgiu, 20-21 octombrie 1995, 3, nr. 1-2 (1995): 231-233.

Ciobanu, Vasile, Sesiunea internaţională „Oraşul ca reşedinţă în secolele XIII–XIV”, Târgovişte, 29 mai–2 iunie 1996, 4, nr. 1-2 (1996): 213-217.

Ciobanu, Vasile, Dr. Paul Niedermaier la 60 de ani, 5, nr. 2 (1997): 287-289.

Ciobanu, Vasile, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a CIOR: „Rolul oraşului în dezvoltarea culturii”, Iaşi, Palatul Culturii, 23–24 mai 1997, 5, nr. 2 (1997): 289-290.

Ciobanu, Vasile, Paul Niedermaier la 70 de ani, 15, nr. 1-2 (2007): 301-303.

Ciobanu, Vasile, Sesiune de comunicări consacrată istoriei Sibiului. A 42-a sesiune anuală a Cercului de Studii pentru Cunoaşterea Transilvaniei / Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e.V. Heidelberg – Hermannstadt – ein Zentrum in Randlage / Sibiul – un centru la periferie, 15, nr. 1-2 (2007): 298-300.

Hanganu, Liliana, Cronica târzie a unei expoziţii, 2, nr. 1 (1994): 103-104.

Iacob, Dan Dumitru, „Oraşul şi privilegiile sale. Clujul – oraş liber regal la 600 de ani”, 14, nr. 1 (2006): 203-205.

Iacob, Dan Dumitru, Simpozionul Naţional „Monumentul – Tradiţie şi viitor”, ediţia a XI‑a, Iaşi, 1-4 octombrie 2009, 18 (2010): 305-307.

***Lansarea primului număr, 2, nr.1 (1994): 106.

Măndescu, Dragoş, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România Mediul geografic şi dezvoltarea oraşelor, Piteşti, Muzeul Judeţean Argeş, 28–29 octombrie 2010, 19 (2011): 251-252.

Pál, Judit, Colocviul „Semnificaţia rezultatelor săpăturilor arheologice privind începuturile oraşelor medievale din Ţara Românească”, 3, nr. 1-2 (1995): 233-236.

Rădvan, Laurenţiu, Al XXI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice, Amsterdam, 22–28 august 2010, 19 (2011): 252-253.

Rădvan, Laurenţiu, Conferinţa de istorie urbană de la Zagreb, septembrie 2006, 14, nr. 2 (2006): 409-410.

Rădvan, Laurenţiu, Congresul Internaţional de Istorie Medievală (International Medieval Congress) de la Leeds, iulie 2007, 15, nr. 1-2 (2007): 297-298.

Rădvan, Laurenţiu, Conferinţa Comisiei  Internaţionale de Istorie a Oraşelor (Sibiu, 2011), 20 (2012): 311-312.

Velescu, Oliver, A III-a conferinţă internaţională de istorie urbană „Oraşe din Estul şi Vestul Europei”, 4, nr. 1-2 (1996): 217-219.

 

In memoriam

 

Cheptea, Stela, Vasile Neamţu (1922–2005), 14, nr. 1 (2006): 207-209.

Coşa, Anton, Alexandru Artimon (1938–2008), 16, nr. 1-2 (2008): 279-281.

Edroiu, Nicolae, Academicianul Ştefan Pascu (14 octombrie 1914–2 noiembrie 1998), 6, nr. 1-2 (1998): 207-209.

Teodorescu, Virgiliu Z., Maria Dogaru (9 aug. 1934, Mişca, jud. Arad–2 ian. 2006, Bucureşti), 14, nr. 1 (2006): 211-216.