REDACTOR-ȘEF

Dr. Dan Dumitru Iacob
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
iacob@icsusib.ro


SECRETARI DE REDACȚIE

Dr. Nicolae-Alexandru Nicolaescu
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
nicolaescu@icsusib.ro

Dr. Julia Derzsi
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
jderzsi@icsusib.ro

 


COLEGIUL DE REDACȚIE

Prof. dr. Irena Benyovsky Latin (Croatian Institute of History, Zagreb)

Prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române (Muzeul Brăilei „Carol I”, Brăila)

Dr. Vasile Ciobanu (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Prof. dr hab. Roman Czaja (Nicolaus Copernicus University, Toruń)

Prof. univ. dr. Teodor Octavian Gheorghiu (Universitatea Politehnică, Timişoara)

Prof. dr. Konrad Gündisch (Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilans-Universität München)

Academician Paul Niedermaier (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Dr. Mária Pakucs (Institutul de Istorie „Nicoale Iorga”, București)

Dr. Toader Popescu (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)

Prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Dr. Harald Roth (Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Potsdam)

Prof. univ. dr. Enikő Rüsz-Fogarasi (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Academician Victor Spinei, Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române

Prof. univ. dr. Katalin Szende (Central European University, Budapesta/Viena)

Dr. hab. Mariana Șlapac, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău)