Redactor

Dr. Vasile Ciobanu
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu


Secretar de redacţie

Dr. Dan Dumitru Iacob
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu


Colegiul de redacţie

Prof. dr. Irena Benyovsky Latin (Croatian Institute of History, Zagreb)

Academician Dan Berindei, Președinte de onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române

Prof. univ. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române (Muzeul Brăilei „Carol I”)

Dr. Stela Cheptea (Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi)

Prof. dr hab. Roman Czaja (Nicolaus Copernicus University, Toruń)

Prof. univ. Teodor Octavian Gheorghiu (Universitatea Politehnică, Timişoara)

Prof. dr. Konrad Gündisch (Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilans-Universität München)

Academician Paul Niedermaier (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Prof. univ. Judit Pál (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Dr. Toader Popescu (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București)

Prof. univ. Laurenţiu Rădvan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Dr. Harald Roth (Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Potsdam)

Academician Victor Spinei, Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române

Prof. univ. Katalin Szende (Central European University, Budapesta)

Dr. hab. Mariana Șlapac, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău)