Historia Urbana

ISSN 1221-650X

Editura Academiei Române


Apariţie anuală


Redactor-şef

Dr. Dan Dumitru Iacob
iacob@icsusib.ro


Domenii și scopuri

Revista Historia Urbana a fost înfiinţată în 1993 de Comisia de Istorie a Oraşelor din România din cadrul Academiei Române. Este publicată anual şi însumează cca 320 de pagini.

Revista publică lucrări originale, atât în limba română, cât şi în alte limbi de circulaţie internaţională, cu subiecte din domeniul istoriei oraşelor din România şi Europa referitoare la evoluţia structurilor urbane, viaţă socială, culturală, economică, sistematizare şi arhitectură urbană, relaţiile oraşului cu hinterlandul şi zona rurală, metodologia cercetării istoriei urbane etc.

Pe lângă lucrările de cercetare, revista publică şi comunicările prezentate la sesiunile şi colocviile tematice, naţionale şi internaţionale, organizate anual de Comisia de Istorie a Oraşelor din România. De asemenea, mai publică recenzii, prezentări şi note bibliografice.

Revista este destinată tuturor celor interesaţi de istoria oraşelor (istorici, arhitecţi, geografi et alii).


Evaluare naţională CNCS 2020

Istorie și studii culturale: B 
Arhitectură și urbanism: B


Indexare în baze de date internaţionale
 

CEEOL full text SCOPUS EBSCO ERIH PLUS INDEX COPERNICUS Google Scholar