Historia Urbana, XXVII, 2019

Vezi conținutul complet al revistei în format digital în CEEOL

 

SUMAR

DIN LUCRĂRILE SESIUNII ANUALE DE COMUNICĂRI TRANSPORTURILE ȘI COMUNICAȚIILE DIN ORAȘE,

ORGANIZATĂ DE COMISIA DE ISTORIE A ORAȘELOR DIN ROMÂNIA ȘI MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

BRĂILA, 10–12 MAI 2018

 

CĂI DE COMUNICAȚIE: ULIȚE, STRĂZI, BULEVARDE

Laurențiu Rădvan, Uliță, ulicioară, hudiță. O tipologie a străzilor din orașele țărilor române la sfârșitul Evului Mediu și în perioada premodernă

Iuliana Brătescu, Trama stradală ieșeană în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Structură, funcții și identități urbane

Carmen Oprescu, Străzile orașului și modernizarea Câmpulungului muscelean (1880–1930)

MIJLOACE DE TRANSPORT ȘI REGULI DE CIRCULAȚIE

Julia Derzsi, Serviciile de cărăușie în Sibiul premodern

Dan Dumitru Iacob, Măsuri privitoare la reglementarea circulației în Iași, în prima jumătate a secolului al XIX-lea

Nicolae Teșculă, Evoluția transportului urban din Sighișoara în perioada 1850–1957

OBLIGAȚII ȘI DOTĂRI MILITARE ALE ORAȘELOR

Liviu Cîmpeanu, Obligații militare și ordine de mobilizare a orașelor săsești din Transilvania la sfârșitul Evului Mediu

Manon Liluashvili, From Ottoman Fortress to Russian Port: Pʻotʻi in the Nineteenth Century

TOPOGRAFIE ȘI CARTOGRAFIE URBANĂ

Andrei Nacu, Analiza digitală a reprezentării cartografice a orașului Sebeș din 1769

Mariana Şlapac, Topografia urbană a oraşului Brăila în lumina unor surse cartografice inedite de la sfârşitul secolului al XVIII-lea

Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale orașului Iași

URBANISM ȘI ARHITECTURĂ

Teodor Octavian Gheorghiu, Sisteme de organizare a centrelor urbane din Țara Românească în raport cu traficul zonal – secolul al XIX-lea

Liliana Iuga, Oraș istoric, oraș industrial, oraș socialist: Dezbateri pe tema reconstrucției la Iași în primele două decenii postbelice

Ioana Maria Petrescu, Bulevardele de pe axa nord-sud a Bucureștiului: reușită sau eșec?

Valeriu-Eugen Drăgan, Porticul bucureștean ca extensie a circulației pietonale – un demers arhitectural-urbanistic eșuat

RECENZII, NOTE BIBLIOGRAFICE

Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700: Várostörténeti Tanulmányok = Studii de istorie urbană, Eds. Mária Lupescu Makó, Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Enikő Rüsz-Fogarasi, Gábor Sipos (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018), 548 p., figuri + 1 planșă. (Julia Derzsi, Maria Crîngaci Țiplic)

Hermannstadt im Jahre 1790. Verlegt und gedruckt bei Martin Hochmeister / Sibiul în anul 1790. Editat și tipărit de Martin Hochmeister. Editori: Cornel Lungu, Liliana Popa. Traducător: Liliana Popa, Elena Cernea. Hermannstadt / Sibiu, Editura Honterus Verlag, 2015, 225+217 p., facs., il. (Vasile Ciobanu)

Nora  Lafi, Esprit civique et organisation citadine dans l’Empire ottoman (XVe–XXe siècles), Brill, Leiden, Boston, 2018, 360 p. (Dan Dumitru Iacob)

Viorel Gheorghe, Modernizarea orașului Buzău 1880–1950: arhitectură, urbanism, igienă, Editura Editgraph, Buzău, 2018, 219 p., il., facs, pl. (Vasile Ciobanu)

Constantin I. Stan, Valeriu Nicolescu, Marcela Chiriță, Buzăul în anii Marelui Război, Fundația Pro Civitas, Buzău, 2018, 272 p., il. (Viorel Gheorghe)

Identitățile Chișinăului. Ediția a IV-a. Materialele Conferinței Internaționale ,,Identitățile Chișinăului”, ediția a IV-a, 19–20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova, coord. Sergiu Musteață, Alexandru Corduneanu, Chișinău, Editura Arc, 2018, 296 p. (Alexandru Nicolaescu)

Iulia Mesea, Gudrun-Liane Ittu, Secvențe din Transilvania secolului al XVIII‑lea. Siebenbürgen im 18. Jahrhundert. Ausschnitte, Sibiu / Hermannstadt, Editura Honterus, 2017, 120 p. (Mariana Vlad)

eikonocity”, Napoli, anul III, nr. 1, ianuarie – iunie 2018, 104 p., il., pl., h. și nr. 2, iulie − decembrie 2018, 118 p., il., pl., h. ISSN 2499-1422 (Anda-Lucia Spânu)

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

EAUH 14th International Conference on Urban History Urban renewal and resilience cities in comparative perspective, Rome, August 29th − September 1st, 2018 (Anda-Lucia Spânu)

CIRICE 2018 – VIII Convegno Internazionale Di Studi / VIII International Conference – La Città Altra / The Other City, Napoli, 25-27 ottobre 2018 / Naples, October 25–27th, 2018 (Anda-Lucia Spânu)

IN MEMORIAM

Gheorghe I. Cantacuzino (13 septembrie 1937, București – 26 iulie 2019, București) (Vasile Ciobanu)