Ghid pentru identificarea plagiatului în lucrările științifice

elaborat de Ministerul Cercetării și Inovării. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Noiembrie 2017

Pentru ghid vezi aici.